Skip to main content

Röda Korset uppmanar regeringen - Ge gömda migranter rätt till sjukvård nu

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2007 11:15 CEST

PRESSMEDDELANDE

Röda Korset uppmanar regeringen att snarast lägga fram ett lagförslag som ger gömda migranter och asylsökande rätt till sjukvård på samma villkor som övrig befolkning. Uppmaningen görs mot bakgrund av att Paul Hunt, FN:s rapportör för hälsa, i dag kritiserar att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna på området.

Paul Hunt skriver i rapporten, som presenteras inför Rådet för mänskliga rättigheter i Genève, att den svenska regeringen bör ompröva sin inställning och fullt ut erbjuda subventionerad sjukvård till både asylsökande och gömda.

- Röda Korset delar Paul Hunts uppfattning. Det är nu dags att Sverige uppfyller sina åtaganden och snarast erbjuder subventionerad sjukvård för denna grupp av oerhört utsatta människor. Om vi med trovärdighet ska kunna kritisera när andra länder bryter mot de mänskliga rättigheterna är det viktigt att vi först sopat rent framför egen dörr, säger Bengt Westerberg, ordförande i Röda Korset.

Formellt kan landstingen ge all sorts vård även till gömda, men de tvingas ofta själva betala hela vårdkostnaden. Att föda barn utan att ha de sista siffrorna i sitt personnummer kan exempelvis kosta 22 000 kronor. Paul Hunt slår i sin rapport fast att detta är en orimlig situation då gömda tillhör en av de absolut mest sårbara grupperna i samhället.

- Paul Hunt konstaterar att det inte är särskilt dyrt att utvidga den svenska vården till att omfatta även gömda personer. Förhoppningsvis innebär detta att regeringen nu omprövar sin inställning i frågan, säger Bengt Westerberg.

I sin rapport tar Paul Hunt även upp det faktum att gömda sällan söker vård på grund av rädsla för att bli anmälda till polis eller andra myndigheter då de befinner sig på sjukhus. Både vårdgivare och gömda är okunniga om vad som gäller eftersom praxis och regler i dag är oklara.

- Det behövs en tydlig lag som gör att även gömda kan känna sig trygga när de söker sig till den offentliga vården. Sjukvård får aldrig bli ett redskap för att kontrollera migration, säger Bengt Westerberg.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
Bengt Westerberg, ordförande i Röda Korset: 0705-22 08 73

Fotnot:
Sedan ett drygt år tillbaka driver Röda Korset en sjukvårdsförmedling för gömda. I det arbetet möter vi dagligen sjuka människor, med till exempel diabetes eller cancer, som nekas hjälp i den offentliga sjukvården.

Begreppet gömda syftar på irreguljära migranter, det vill säga människor som lever i Sverige utan uppehållstillstånd.


För övriga frågor, kontakta:
Erik Olsson, pressekreterare, 08-452 48 01, 0730-40 48 01
Maude Fröberg, pressekreterare, 08-452 48 02, 0730-40 48 02
Efter kontorstid, ring 08-452 46 00 för information om aktuellt telefonnummer till pressjouren

Bifogade filer

PDF-dokument