Skip to main content

Röda Korset utökar insatser mot fågelinfluensa

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 17:00 CEST

Internationella Röda Korset har idag beslutat att vädja om ytterligare stöd för att motverka fågelinfluensan. Genom mobilisering av frivilliga kan Röda Korset nå särskilt utsatta människor.

Internationella Röda Korset har idag skickat ut en vädjan om stöd med motsvarande drygt 100 miljoner kronor för att bidra till att stoppa den världsomfattande spridningen av fågelinfluensa och den potentiella risken för omfattande smittspridning bland människor.

Under de senaste månaderna har situationen förändrats dramatiskt och fler än 40 länder har rapporterat förekomst av det dödliga viruset hos vilda fåglar och tamfåglar.

- Internationella Röda Korset har redan börjat sätta in insatser mot fågelinfluensan. Bakgrunden till Röda Korsets engagemang är att fågelinfluensa och pandemisk mänsklig influensa är olika men närbesläktade fenomen, förklarar Internationella Röda Korsets chef för enheten för hälsovård i katastrofer, Adelheid Marschang.

- Omfattningen av hotet från fågelinfluensan i kombination, bristande erfarenhet och den möjliga förvandlingen av viruset till en världsomfattande mänsklig influensaepidemi med katastrofala konsekvenser gör att Internationella Federationen beslutat stödja sina 183 medlemsföreningar att utveckla och införa åtgärder för att minimera riskerna, tillägger hon.

Insatser i många länder
Hittills har Internationella Röda Korset förberett sig på insatser mot fågelinfluensan i följande länder: Benin, Nigeria, Kamerun, Kenya, Egypten, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Sri Lanka, Burma, Laos, Vietnam, Kambodja, Malaysia, Singapore, Indonesien, Mongoliet, Hong Kong, Filippinerna, Östtimor, Kina, Ukraina, Irak, Niger och Korea.

Internationella Röda Korset kommer att utbilda 50 000 frivilliga medarbetare och anställda för insatser i samband med krisen. Informationsinsatser kommer att genomföras på lokal nivå för att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna, och lager med material för smittohantering kommer att byggas upp.

Även i samband med utbrottet av sars, som 2003 innebar en global hälsorisk, arbetade Internationella Röda Korset för att frivilliga och medlemmar skulle kunna nå ut till ett stort antal människor med preventiva åtgärder.

Information i hälsofrågor
Myndigheterna i de aktuella länderna är i första hand ansvariga för att bekämpa fågelinfluensan. Men det finns en oro för att de nationella beredskapsplanerna inte i tillräckligt hög utsträckning inbegriper utsatta människor, eller att deras förmåga att nå lokalbefolkningen inte är tillräcklig.
Väst- och centralafrika är särskilt utsatta och de kommer att behövas specialinsatser för att möta utmaningar i dessa regioner.

Nuvarande insatser kommer att inriktas på att förhindra att smitta överförs från djur till människor. Det kommer att göras genom att informera om djurhållning, tidig upptäckt av smittade människor, spridning av nyckelbudskap i hälsofrågor, hygienutbildning och förebyggande insatser mot fågelinfluensa i lokalsamhällen.

Drygt motsvarande 4 miljoner kronor har redan avsatts från Internationella Röda Korsets katastrofhjälpsfond som stöd till föreningar som redan nu bekämpar fågelinfluensan. Men nya medel behövs för att utöka insatserna.

Mer information
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
http://www.ifrc.org/