Skip to main content

Röda Korset vädjar till parterna i Syrien att genast finna humanitära lösningar

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2014 11:20 CET

Civila i belägrade områden måste få tillgång till opartisk humanitär hjälp och de stridande parterna i Syrien måste genast garantera sjukvårdens skyddade ställning. Den humanitära situationen i Syrien är akut efter snart tre års stridigheter. Tillgången på humanitär hjälp och respekten för grundläggande humanitära värden är inte bara avgörande för befolkningen i Syrien utan skapar också förutsättningar att nå fram till politiska lösningar i konflikten.

–Det är mycket farligt att verka inne i Syrien. Som opartisk, neutral humanitär aktör borde Röda Korset få tillträde till alla som behöver humanitär hjälp. Merparten av den internationella katastrofhjälpen till Syrien distribueras via frivilliga i Syriska Röda Halvmånen. De arbetar med risk för sina liv och 34 rödakorsare har hittills dödats i Syrien då de gett humanitär hjälp, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Belägrade områden måste få tillgång till opartisk humanitär hjälp. Hundratusentals människor lever idag i belägrade områden som kontrolleras av såväl regeringssidan som väpnade grupper. Civilbefolkningen är mycket utsatt och i stort behov av rent vatten, mat och hälso- och sjukvård.

–Sjukvården och sjukvårdspersonal attackeras systematiskt i Syrien. Vi kan inte acceptera att sjukhus bombas och sjukvårdspersonal tillfångatas. Att återupprätta respekten för sjukvårdens strikt humanitära uppdrag är oerhört viktigt och viktigt för alla i den pågående konflikten. Vi vet att det finns
fler än en halv miljon personer i Syrien som nu inte har tillgång till medicinsk vård, säger Ulrika Årehed Kågström.

Den bristande respekten för hälso- och sjukvården, patienter, personal, utrustning, fordon och hälso- och sjukvårdsinrättningar har fått extrema humanitära konsekvenser, både direkta och indirekta. Redan från konfliktens inledande skede har de stridande partnerna struntat i att respekten de mest grundläggande principerna i den humanitära rätten, krigets lagar– att hälso- och sjukvården ska skyddas.

–Idag håller alla väpnade grupper i Syrien personer fängslade som vi inte får träffa och därför inte vet hur de behandlas. Det är oroande, säger Ulrika Årehed Kågström.

Internationella rödakorskommittén, ICRC, fungerar vanligtvis som en garant för att frihetsberövade personer behandlas humant och dels som en neutral mellanhand exempelvis vid fångutväxling. En utsatt grupp i konflikten är frihetsberövade personer. Normalt har ICRC tillträde till personer som tillfångatas i väpnade konflikter. I Syrien har man bara kunnat göra fängelsebesök vid två tillfällen sedan oroligheterna bröt ut.

Röda Korset är redo att leverera hjälp till belägrade städer i Syrien och underlätta fångutbyten om de stridande parterna kommer överens om förtroendeskapande åtgärder under fredsförhandlingarna i Schweiz.

Den internationella humanitära rätten syftar till att skydda mänsklig värdighet i krig. När de stridande parterna inte längre respekterar reglerna blir det snabbt en nedåtgående spiral.  Att upprätthålla respekten mänsklig för värdighet under den väpnade konflikten är en viktig faktor för att skapa förutsättningar för hållbar fred.


För intervju och ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

 

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820