Skip to main content

Röda Korset välkomnar avvisningsstopp till Grekland i ett kortsiktigt perspektiv

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 14:47 CET

Migrationsverket beslutade igår om ett omedelbart stopp av överföringar av asylsökande till Grekland. Svenska Röda Korset har vid flertalet tillfällen påpekat hur situationen för asylsökande i Grekland har försämrats och välkomnar beslutet. På lång sikt anser Röda Korset att Dublinreglerna ska försvinna och att varje ärende om överföring måste prövas individuellt med avseende på tillgång till skydd och mottagningsvillkor i det ansvariga medlemslandet.

- Det är mycket glädjande att Migrationsverket nu har fattat detta beslut. Nu hoppas vi också Sverige ger de berörda personerna en rättslig prövning, säger Eva Ulfvebrand flyktingpolitisk sakkunnig i Röda Korset.

Det kommer att ta lång tid innan Grekland har ett fungerande asylsystem och under tiden måste andra EU-länder solidariskt ta sin del av ansvaret och inte bara stoppa överföringar tillfälligt utan också slutgiltigt pröva dessa asylärenden.

Svenska Röda Korset har i flera år kritiserat Dublinförordningen för att vara orimlig eftersom den bygger på fiktionen att en asylansökan blir bedömd på samma sätt oavsett var inom EU den prövas. Det kommer dock att ta lång tid innan det finns en gemensam asyllagstiftning och enhetlig praxis inom EU. Röda Korset anser att Dublinförordningen bör införas först när en harmonisering av EU:s flyktingpolitik genomförts.

För närvarande pågår förhandlingar inom EU med syfte att reformera Dublinreglerna och Röda Korset kommer att fortsätta att verka för att politikerna förhandlar fram ett så humant utfall som möjligt, med en klausul om att länder kan stoppa överföring av asylsökande till ett annat EU-land. På lång sikt anser Röda Korset att Dublinreglerna ska försvinna och att varje ärende om överföring måste prövas individuellt med avseende på tillgång till skydd och mottagningsvillkor i det ansvariga medlemslandet. Anses ett land inte uppfylla de åtaganden man gjort i och med internationella åtaganden och som följer av medlemskapet i EU ska istället det medlemsland, som den sökande befinner sig i, pröva frågan om asyl.

För ytterligare information, kontakta:
Eva Ulfvebrand, flyktigpolitisk sakkunnig Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4717

Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820                                   www.redcross.se