Skip to main content

Röda Korset välkomnar ny utlänningslag

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 16:48 CEST

Idag läggs Utlänningsnämnden ner och en ny utlänningslag träder ikraft. Överklaganden av asylbeslut övertas av Migrationsdomstolarna. Röda Korset ser positivt på förändringarna.

I dag tar Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen över ansvaret för att överpröva Migrationsverkets beslut. Utlänningsnämnden läggs ned och en ny utlänningslag börjar gälla.

- Röda Korset har arbetat för denna förändring sedan 1997 och vi tror att det nya systemet kommer att öka rättssäkerheten i asyl- och familjeåterföreningsprocessen. Ökad öppenhet, tvåpartprocess och muntlig förhandling kommer att förbättra de sökandes ställning i processen, menar Dick Clomén, samordnare för Svenska Röda Korsets asylarbete.

I den nya utlänningslagen utökas flyktingdefinitionen till att även omfatta förföljelse som grundar sig på sexuell läggning eller kön, vilket Röda Korset ser som mycket positivt. Även övriga skyddsgrunder utökas. Efter förslag från Röda Korset införs nu skyddsstatus för personer som inte kan återvända på grund av en allmänt osäker situation i hemlandet.

Humanitära skäl döps om till "synnerligen ömmande omständigheter", vilket juridiskt sett är en mycket snäv definition. Röda Korset menar att ribban borde ha sänkts, och föreslog termen "särskilt ömmande omständigheter" i ett brev till Socialförsäkringsutskottet. Det skulle ha inneburit en mer human lagstiftning.

- Samtidigt ser vi nu en möjlighet för domstolarna att slå fast en ny och mer korrekt flyktingrättslig praxis. Detta innebär ett ökat krav på de asylsökandes ombud och även på Röda Korset att faktiskt driva enskilda ärenden utifrån internationella regler till skydd för människor på flykt. Röda Korset kommer särskilt att följa upp domstolarnas nya praxis, avslutar Dick Clomén.