Skip to main content

Röda Korset varnar för försvagat förbud mot klustervapen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2011 09:00 CET

Röda Korset känner stark oro över att stater och däribland Sverige tar ett steg tillbaka och antar ett svagare skydd för civila mot klustervapen. Globalt skulle ett sådant steg få olyckliga konsekvenser för den internationella humanitära rätten. Röda Korset vädjar nu till Sveriges regering att inte stödja det förslag till protokoll som förhandlas under den fjärde översynskonferensen i FN:s vapenkonvention från 1980 (CCW) i Genève den 14 - 25 november.

Klustervapen orsakar stor skada med fruktansvärda konsekvenserna för civila människor världen runt. Majoriteten av dem som drabbas är civila och av dessa är 30 procent barn. Alla nordiska rödakorsföreningar har skrivit brev till sina regeringar för att vädja om ett agerande mot det förslag som nu presenteras i protokollet.

– Det utkast till protokoll som föreslagits av ordförande för expertgruppen och som ligger för förhandling inom CCW skulle sätta ett mycket olyckligt prejudikat inom humanitär rätt. För första gången i historien kommer stater att ta ett steg tillbaka och anta ett instrument med ett svagare skydd för civila än det som redan finns, Vill Sverige verkligen medverka till denna utveckling? Sverige som alltid hållit fanan högt när det gäller humanitär rätt, säger Malin Greenhill folkrättsrådgivare i Röda Korset.

I regeringsförklaringen 2011 skriver regeringen ”Demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna ska utgöra hörnstenar i vår utrikespolitik.” Svenska Röda Korset anser att detta rimmar illa med det som händer inom CCW. Protokollet innebär att all klusterammunition producerad efter 1980 och med en (1) säkerhetsmekanism kommer att permanent, i ett humanitärrättsligt instrument, vara tillåtna. Ett sådant vapen är M-85 som användes i Libanon 2006 och där orsakade stora civila skador. Ett annat exempel är att all klusterammunition med mindre än en (1) procent blindgångare är undantagen från förbudet, trots att erfarenhet från många väpnade konflikter visar att dessa vapen har en mycket högre grad blindgångare. Eftersom det inte finns några tekniska lösningar i protokollet som skulle kunna garantera en 1-procent gräns blir avgörandet subjektivt.

Den 30 maj 2008 antog 110 stater, däribland Sverige, en historisk konvention i Dublin mot klustervapen som förbjuder användning, produktion, lagerhållning och handel med klustervapen.

– Det är svårt att förstå hur Sverige som  förbundit sig att inte använda, producera och lagra klusterammunition nu skulle anta ett beslut som innebär att andra stater kan använda dessa vapen . Det vore mycket olyckligt och vi hoppas att regeringen reagerar och inte stödjer förslaget i sin nuvarande form, säger Malin Greenhill.

Antagande av ett protokoll, som inte är tillräckligt för att lösa de humanitära problem som orsakas av klusterammunition, kommer också att försvaga och inte stärka trovärdigheten för CCW som ett viktigt instrument för att förbjuda och begränsa andra vapen för att minska humanitärt lidande.

Den fjärde översynskonferensen i FN:s vapenkonvention, CCW (The United Nations Convention on Certain Conventional Weapons) startar imorgon i Genève.

För ytterligare information kontakta:
Malin Greenhill, folkrättsrådgivare i Röda Korset
Telefon: 08-452 47 68

Karin Tengby
, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument