Skip to main content

Röda Korset varnar för stigande vattennivåer på Balkan

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2014 09:59 CEST

Katastrofen växer efter de svåraste översvämningarna som någonsin har uppmätts på Balkan. Situationen är svår och hjälpinsatserna försvåras av problematiken med minor som kommit på drift. Det finns stor oro för fortsatt stigande vattennivåer i Serbien och det finns risk för att Donau ska svämma över på grund av de kraftiga regnen under helgen. Röda Korset varnar för de hälsorisker som den drabbade befolkningen är utsatt för med förorenade eller förstörda vattentäkter på grund av översvämmade avloppssystem.

-Omfattningen av skadorna efter katastrofen kan inte uppskattas till fullo ännu. En del av befolkningarna i de drabbade områdena har förlorat sina hem och ägodelar, och utsätts fortfarande för stora risker i samband med fortsatt stigande vatten, jordskred och minor som flyttat på sig på grund av jordskred och översvämningar. Oron och osäkerheten är fortfarande mycket stor och situationen är ytterst allvarlig, säger Gisela Holmén Yngrot, katastrofrådgivare i Röda Korset.

Översvämningarna har tvingat tiotusentals människor att evakuera sina hem. Många byggnader har stora skador liksom vägar, broar och övrig infrastruktur. Genom att stora delar av jordbruksmarken har översvämmats har även grödor förstörts vilket försvårar möjligheten till försörjning.

-Just nu, fokuserar de nationella rödakorsföreningarna på att leverera hjälp som räddar liv. Det rör sig om rent dricksvatten, mat, tak över huvudet, hygienartiklar och filtar till drabbade människor. Tusentals frivilliga rödakorsare bistår med katastrofhjälp, evakuerar människor i riskområden och ger psykosocialt stöd. Även i Sverige är engagemanget och viljan att hjälpa till stort, säger Gisela Holmen Yngrot.

Översvämningarna utgör stora utmaningar och Röda Korset fruktar att återhämtningen för den drabbade befolkningen kommer att bli lång. En fullständig återhämtning kräver en samordnad och samlad insats av det internationella samfundet med fortsatt engagemang och långsiktiga investeringar.

För att skänka pengar till Röda Korsets insatser på Balkan:
Sms:a AKUT BALKAN till 72 900
Ge bidrag via redcross.se
Inbetalningar via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 märks med ”Balkan”

 

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Ytterligare presskontakter:
Birte Hald, rådgivare IFRC som rest runt i katastrofområden
Telefon: +41 797084588

Bosnien-Hercegovina:
Michele Razza Sanchez, landansvarig IFRC  
Telefon: +387-62-330760

Serbien: 
Dragan Radovanovic, ordförande Serbiska Röda Korset
Telefon: + 381-62 -880- 15-01 

Kroatien:  
Marinko Metlicic, katastrofsamordnare Kroatiens Röda Kors
Telefon: +385 98 386560


_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument