Skip to main content

Röda Korset lanserar skolsajt

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:35 CET

Nu utökar Röda Korset engagemanget i skolan genom att lansera www.redcross.se/skolan. På sajten kan elever och lärare hitta information om humanitära frågor med material, filmer, lektioner och annat som kan inspirera i det vardagliga skolarbetet.

De ämnen som erbjuds på www.redcross.se/skolan är bland annat mänskliga rättigheter, folkrätt, internationellt engagemang, Första hjälpen, hiv och aids, hållbar utveckling, flykting- och migrationsfrågor och arbete i samband med naturkatastrofer. Skolsajten är en faktakälla för elever som arbetar med egna projekt och specialarbeten, men ger också ett bredare pedagogiska upplägg. Målgruppen är i första hand högstadie- och gymnasieelever och deras lärare. 

– Vi har ofta samarbetat med skolan och nu satsar vi lite extra på att göra vårt material lättillgängligt via den nya sajten. Vi hoppas att materialet ska ge ökad förståelse, engagera på det personliga planet och inspirera till att ta ställning, säger Jakob Ingelgren, projektledare i Röda Korset.

I början av nästa år lanserar Röda Korset två nya utbildningsmaterial på skolsajten. Det ena är utbildning inom Första hjälpen och det andra är ett folkrättsmaterial som leder eleverna genom den moderna krigshistorien fram till idag, med utgångspunkt i bildandet av FN och den internationella humanitära rätten. 

– Eftersom internationell humanitär rätt ingår i den nya läroplanen vet vi att många lärare välkomnar folkrättsmaterialet ”När kriget drabbar”. Genom krigets lagar och personliga berättelser får eleverna ta del av de dilemman som krig och konflikt medför. Krigets fasor levandegörs och därmed kan en emotionell öppning ge utrymme för eleverna att få nya insikter och tillgodogöra sig kunskap, säger Jacob Ingelgren.

Målet är att Röda Korsets skolsajt ska vara en inspiration och resurs för skolan inom de områden som föreningen arbetar inom. Röda Korsets uppdrag är bland annat att sprida humanitära värderingar och informera om internationell humanitär rätt.

Skolsajten utvecklar även ett ”lärarrum” med material, filmer, lektionsupplägg och annat som inspirerar i lärarens vardagliga arbete. Sajten kommer ständigt också att uppdateras med filmer, intervjuer och aktualiteter från världens alla hörn.

För ytterligare frågor, kontakta:
Jacob Ingelgren, projektledare Röda Korset
Telefon: 040-32 65 46

www.redcross.se/skolan

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820                                  www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument