Skip to main content

Röda Korsets uppmaning till regeringen: Riv lagen, inte familjer

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 11:47 CEST

Röda Korset ser med djup oro på att regeringen nu lämnar en proposition till riksdagen med den tidigare aviserade hårdare migrationspolitiken.

Under gårdagen fattade regeringen beslut om en proposition med förslag att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Röda Korset ser med djup oro på att svenska asylregler nu ska anpassas till mininivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagen innebär bland annat införande av tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och en begränsad rätt till anhöriginvandring.

– Vi vet att tillfälliga uppehållstillstånd skapar en oerhörd otrygghet, och trygghet är fundamentalt för att få till stånd en framgångsrik integration. Röda Korsets arbete med behandling av traumatiserade och torterade flyktingar och asylsökande visar också att ständig oro kan bidra till svår psykisk ohälsa, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Röda Korset.

Kommuner, arbetsförmedlare och gode män hör dagligen av sig till Röda Korset med frågor om familjeåterförening och vittnar om hur det kan vara svårt eller omöjligt att tillgodogöra sig etableringsinsatser om man inte vet vad som hänt ens familj eller om ens barn inte är i säkerhet.

– Det här handlar ytterst om liv och död. Vi på Röda Korset möter dagligen människor som är förtvivlade eftersom de kommer att få vänta i flera år på att få återse sina familjemedlemmar, sin man, fru eller till och med barn, säger Ulrika Årehed Kågström och fortsätter;

– Hur skulle det som förälder kännas att inte få träffa sina barn på tre år? Våra folkvalda politiker behöver allvarligt fundera över om den här lagen är rätt väg att gå då miljontals människor i Europas närområde är på flykt undan krig och förföljelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hammarbäck, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4892

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument