Skip to main content

Röda Korsets valenkät blottlägger skillnader inom blocken

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 07:05 CEST

Det finns tydliga åsiktsskillnader mellan blocken, men även betydande skillnader inom blocken. Det visar en valenkät som Röda Korsets tidning Henry har gjort med partiledarna för riksdagspartierna.

Partiledarna har svarat på tolv av Röda Korsets hjärtefrågor. Enkätsvaren är korta och ger en vägledning i hur de olika partierna vill agera i frågor som berör människor i utsatta situationer. I vissa frågor undviker partiledarna att ge ett rakt svar samtidigt som de i andra frågor kommer med konkreta förslag. Maria Wetterstrand vill till exempel skapa fler mötesplatser i parker och torg istället för att bygga fler köpcentra för att förhindra ofrivillig isolering bland äldre medan Göran Hägglund poängterar att äldre helt enkelt ska få fortsätta att göra roliga saker.

– Genom enkäten belyser vi de frågor som Röda Korset arbetar med dagligen. Jag förvånas till exempel över oviljan bland partiledarna att kriminalisera tortyr i svensk lag. Varje år behandlar våra läkare och terapeuter hundratals människor som har torterats och ett erkännande av brottet skulle betyda mycket för deras behandling och i tillfrisknandet, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Andra exempel på skillnader i enkätsvaren:

  • Ensamkommande asylsökande barn är en het politisk fråga där Moderaterna skiljer sig från övriga riksdagspartier genom förslaget att Migrationsverket ska organisera mottagande i barnens hemländer.
  • Dublinförordningen reglerar vilket land som prövar en asylansökan inom EU. Röda Korset kritiserar att Sverige för över asylförfarandet till Grekland och Malta, där rättssäkerheten visat sig vara dålig. På frågan om denna förordning borde reformeras finns det skillnader inom båda blocken. Socialdemokraterna och Moderaterna är de enda partierna som står bakom förordningen.
  • Sverige har genom Genèvekonventionerna förbundit sig att sprida kunskap om humanitär rätt och Röda Korset ställer frågan om detta bör ingå i skolans läroplan. Lars Ohly och Maria Wetterstrand är öppna inför förslaget samtidigt som Mona Sahlin har en avvaktande hållning. Maud Olofsson svarar att kunskaper om demokratiska grundvärderingar är viktiga och undviker att svara om den humanitära rätten.

Enkäten har gjorts för Röda Korsets medlemstidning Henry. Tidningen kommer ut onsdagen den 15 september där sex av de tolv frågorna publiceras. Hela enkäten kommer att finnas tillgänglig på Röda Korsets hemsida. Partiledarna besvarade enkäten i juli och i början av augusti.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument