Skip to main content

Sara på besök i krigets Kongo

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:18 CEST

Sexuellt våld mot kvinnor och barn är en del av vardagen efter kriget i Kongo. Röda Korset arbetar för att kvinnorna ska få vård, slippa diskriminering och kunna försörja sig och sina barn.

Hon är liten och späd, Sara Heinig som befinner sig i Kongo för att följa Röda Korsets arbete för att stödja våldtagna kvinnor och flickor. Att lyssna till och ta del av kvinnornas smärtsamma erfarenheter är tufft, men Sara har också mött kvinnors styrka. Vardagen rymmer även hopp.

Under de värsta striderna i Kongo, liksom på många andra håll i världen, var attackerna mot kvinnor en del av den väpnade strategin. Våldtäkterna var ett sätt att terrorisera befolkningen för att få dem att fly. På det sättet kunde man ockupera de flyendes mark.

Sexuellt våld mot kvinnor är en grym och effektiv stridsmetod. Den drabbar hela samhället, både män och kvinnor. Därför räknas också våldtäkt och sexuellt våld som krigsförbrytelse enligt den internationella humanitära rätten.

Krigets spår lever kvar
Idag är det officiellt fred i Kongo, men antalet våldtäkter är fortfarande stort och i krigets spår har samhällets värderingar om rätt och fel förskjutits. Plundringsraider mot byar följs ofta av att kvinnor våldtas och kvinnor som i sin vardag måste passera militärbaser riskerar också våldtäkt. Att till exempel gå ut för att samla ved innebär en risk för kvinnan att bli överfallen. Fortfarande riskerar förövarna inget straff. Men kvinnorna straffas i dubbel bemärkelse - förutom att de drabbas av allvarliga fysiska skador blir de ofta socialt utstötta och lämnade av sina män med en känsla av skam.

Röda Korset erbjuder stöd
I södra Kivo i Demokratiska Republiken Kongo har Internationella rödakorskommittén, ICRC, ett program för att stödja kvinnor som utsatts för sexuellt våld.

- Tanken är att förutom att erbjuda gratis sjukvård, också motverka den diskriminering som de utsatta kvinnorna möter. Genom stöd till inkomstgenererande projekt kan kvinnorna återta en del av sin mänskliga värdighet, försörja sig och även återintegreras i bygemenskapen, berättar Sara.

Alla de kvinnor som Sara har pratat med har utsatts för gruppvåldtäkter. I många fall leder våldtäkterna till att kvinnorna smittas av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv. Enligt obekräftade uppgifter är så många som 50 procent av gärningsmännen bärare av hiv. På Röda Korsets mottagningscenter får kvinnorna hjälp att ta sig till sjukhus för vård, blir hivtestade och får hjälp mot oönskade graviditeter. De får också hjälp med att bearbeta traumat efter våldtäkten. Ofta har den skett inför ögonen på deras män och barn.

Röda Korset arbetar tillsammans med andra föreningar för att sprida information om problemen och vad de får för konsekvenser för de drabbade kvinnorna. Att tala öppet om vad som händer är viktigt för att motverka skammen och diskrimineringen.

- Behoven är jättestora, säger Sara. Uppskattningsvis drygt 40 000 kvinnor i östra Kongo har utsatts för våldtäkter. Mörkertalet är stort och även på andra platser finns med stor sannolikhet tusentals drabbade kvinnor.

Röda Korsets mottagningscenter i norra Kivu
Även i norra delen av Kivo, arbetar Röda Korset för att stödja drabbade kvinnor. Det lokala Röda Korset gör stora insatser och inom kort kommer Internationella Röda Korset att förstärka arbetet för att förbättra tillgången till sjukvård. Redan nu kan våldtagna kvinnor få gratis hiv-test och rödakorsvolontärer erbjuder sig att följa dem till sjukhuset, och om kvinnan skulle vara smittad finns det bromsmediciner att tillgå.

- Röda Korsets styrka är att vi finns på plats i lokalsamhället och kan samarbeta med andra föreningar. Att bli utsatt för våldtäkt är skamfyllt och det kan vara svårt för kvinnorna att få tillgång till gratis vård. Röda Korset arbetar intensivt tillsammans med kyrkan, ungdomsföreningar och kvinnogrupper för att uppmana kvinnorna att söka vård. Människor litar på Röda Korset, till och med så mycket att manliga rödakorsare kan hjälpa och stödja de våldtagna kvinnorna, säger Sara.

Florence
Under ett möte med volontärer i en by nära staden Goma, träffade Sara kvinnor och män som vill göra något åt det sexuella våldet. Det hade inträffat många våldtäkter i området och inte ens barn skonades. Claude, en av de manliga volontärerna, berättade att det yngsta offret är en liten flicka, bara två år gammal. En av de aktiva kvinnorna som heter Florence berättade om sina erfarenheter.

- Hon hade själv blivit våldtagen. Och när hon talade var det med fast stämma och utan bitterhet. Två gånger hade hon våldtagits. Vid det senaste tillfället var det fyra män som våldtog henne, en efter en, i hennes eget hem. Hennes man bands fast och tvingades att se på. Redan samma dag lämnade han hemmet, då han inte ville vara med en kvinna som blivit våldtagen och som förmodligen inte skulle kunna ge honom några barn.

Florence fick hjälp av Röda Korset att ta sig till sjukhus för att få vård. Hon fick också stöd när hon återvände hem till sin by. Nu arbetar hon tillsammans med Röda Korset för att informera om problemet med sexuellt våld och för att motverka diskriminering av de drabbade kvinnorna. Så det finns hopp, avslutar Sara.