Skip to main content

Skärp reglerna för svensk vapenexport nu!

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:49 CET

Vi har med glädje noterat följande målsättningar för Sveriges utrikespolitik som den nya regeringen lagt fast i regeringsförklaringen:
"Sveriges utrikespolitik ska förena engagemanget för internationellt samarbete med en tydlig röst för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Ambitionen skall vara klar: Sverige ska bättre bidra till frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar utveckling i världen."

Denna politiska målsättning riskerar dessvärre att undergrävas av Sveriges nuvarande praxis inom krigsmaterielområdet. Vi ser med djup oro på att Sverige idag tillåter export av krigsmateriel till länder i krig och där grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer. Det är också allvarligt att Sverige har importerat vapen från, och undertecknat militära samarbetsavtal med, diktaturer och länder i väpnad konflikt.

Det är uppenbart att Sveriges regler för vapenexport är förlegade. Många delar också vår uppfattning att det har skett en praxisförskjutning mot en mer generös vapenhandelspolitik. Det är för oss ohållbart att tillämpa en ny politik som ännu inte har behandlats i demokratisk ordning.

Därför har vi välkomnat en översyn av reglerna. Men när Krigsmaterielutredningen (KRUT) i februari 2005 lämnade sina förslag för ett nytt regelverk för vapenexport fanns inte de nödvändiga förändringarna med. Utredaren ville istället slopa det generella exportförbudet och införa "näringspolitiska skäl" som ett nytt kriterium för svensk vapenexport. Sammantaget riskerar utredningens förslag att luckra upp regelverket på ett oacceptabelt sätt och har därför mötts av en omfattande kritik av en lång rad organisationer och tvärs över politiska blockgränser.

Men trots remissförfarande och intensivt arbete inom utrikesdepartementet har ännu ingen proposition lämnats till riksdagen. I det politiska vakuum som uppstått i väntan på nya riktlinjer fortsätter svensk vapenhandel skörda framgångar som aldrig förr. Sverige är idag världens åttonde största vapenexportör och vi säljer krigsmateriel till över 50 länder.

Vi förväntar oss att den nya regeringen skyndsamt lämnar en proposition om vapenexport som är anpassad till de nya utmaningar vi idag står inför. Detta innebär att vapenhandel och militärt samarbete aldrig får stå i strid med Sveriges utrikespolitik. Grundläggande i denna politik är och bör vara centrala värden som fred, humanitär rätt, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling. Ett modernt och ansvarsfullt regelverk måste därför tydliggöra en stärkt restriktivitet så att det är förenligt med våra utrikespolitiska målsättningar.

Därför är det glädjande att det för första gången finns en enighet i riksdagen om en kursändring av politiken. I en enkät inför riksdagsvalet frågade Diakonia följande:

"Tycker ni att Sverige ska avstå från/sluta handla med vapen/krigsmateriel eller ha militärt samarbete med diktaturer eller länder där de mänskliga rättigheterna kränks?"

96 procent av de enskilda riksdagsledamöter som svarat på frågan i undersökningen besvarade frågan jakande. Dessutom höll samtliga partier med om att Sverige ska avstå från detta.

För väljarkåren är detta hoppingivande och förtröstansfullt. Det är ett mål i sig att begränsa vapenproduktionen i världen, Sverige inkluderat. Denna insikt måste genomsyra det svenska regelverket för vapenhandel.

Vi ser fram emot att regeringen nu vidtar konkreta åtgärder som för oss framåt i riktning mot målet om att begränsa vapenproduktionen och vapenspridningen i världen.

Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
Ola Mattsson, generalsekreterare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Carl Söderbergh, generalsekreterare, Svenska Amnesty
Christer Zettergren, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Anna Åkerlund, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen