Skip to main content

Skrämmande utveckling med regeringens snabblag och ID-kontroller

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 14:25 CET

Regeringens migrationsöverskommelse, däribland en snabblag om förändringar i svenskt mottagande av flyktingar, får kritik av Svenska Röda Korset. Kritiken gäller både det snabba och slutna remissförfarandet, och de praktiska såväl som principiella konsekvenser för människor på flykt.  

- Att tycka att asylrätten är viktig och samtidigt – utan remissförfaranden och djupare överväganden – införa en snabblag om ID-kontroller som i praktiken kan hindra utnyttjandet av rätten att söka asyl är djupt oroande. Det finns anledning att ifrågasätta vilka signaler Sverige sänder till omvärlden: Är vi fortfarande överens om att värna asylrätten och, i ett större perspektiv, de mänskliga rättigheter vi de facto ställt oss bakom tillsammans? säger Anna Carlstedt, ordförande i Röda Korset.

- I en situation där de goda exemplen uteblir kan istället motsatta strömningar få starkare fäste nationellt och internationellt. Det är en skrämmande utveckling som pågår just nu.
Den svenska lagstiftningsprocessen vilar på ett inkluderande av samhällets olika röster, men när det gäller förslaget om en snabblag har samråd inte skett med några aktörer från det civila samhället. Genvägar, snabbförfaranden och inskränkningar i den mänskliga rättigheterna är en farlig väg att gå. Historien visar oss att det är just i svåra tider som etablerade rutiner ska hållas.

- Att garantera rättigheter kan kosta på både i pengar och i praktiska problem, vi har förståelse för att läget är allvarligt, men att riskera att inte garantera de mänskliga rättigheterna får mycket större konsekvenser, säger Anna Carlstedt som just nu befinner sig på Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen internationella konferens i Genève.

Vart fjärde år samlas representanter för nästan varje regering i världen, Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt samarbetsorganisationer inom FN, NGO-världen och akademiska institutioner för att tackla vår tids största humanitära utmaningar.

Svenska Röda Korset sitter jämte representanter för Utrikesdepartementet (UD), Försvarsdepartementet och Sida. Det är en unik möjlighet att säkerställa hur Genèvekonventionerna, krigets lagar, ska efterlevas och hur vi tillsammans bättre ska skydda och hjälpa människor som tvingas på flykt.

Anna Carlstedt understryker vikten av att Sverige även fortsättningsvis måste vara en stark röst för de mänskliga rättigheterna, asylrätten och en grundläggande humanitet och solidaritet för våra medmänniskor som tvingats på flykt.

- Rätten att söka asyl och att stå upp för ett humant och värdigt mottagande är något att vara stolt över. Att införa åtgärder, såsom omfattande ID-kontroller, vilket kan riskera att inskränka asylrätten, är däremot en allvarlig utveckling mot ett mindre humant samhälle, säger hon.

För ytterligare information, kontakta:

Maude Fröberg, pressekreterare Svenska Röda Korset Telefon: 072-741 48 02
Mejl: maude.froberg@redcross.se

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820