Skip to main content

Socialdepartementet mottar namninsamling för rätt till vård

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2012 14:16 CET

Fredag den 17 februari kl 14 kommer en namninsamling att överlämnas till Socialdepartementet. Drygt 60 organisationer och 12 000 personer har undertecknat uppropet. Kampanjen har pågått sedan Mänskliga Rättighets-dagarna den 14 november då 62 organisationer i nätverket Rätt till Vård-initiativet samlades för att uttrycka sin oro över att den utredning, som blev klar 31 maj 2011, politiskt har blockerats och inte sänts ut på ett sedvanligt remissförfarande.

Det är SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet, som står i fokus för nätverkets intresse. Den pekar på att många asylsökande och papperslösa idag inte får likvärdig tillgång till sjukvård och tandvård eftersom det saknas en nationell lagstiftning. Tillgången till vård är inte likvärdig över landet eftersom olika landsting, regioner och sjukhus har olika bestämmelser. Sverige ger inte vård i paritet med vad de flesta västeuropeiska länder erbjuder sjuka människor på flykt.

- För oss som arbetar i vården är det en etisk nödvändighet att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, social ställning eller härkomst, säger Ingemar Engström från Rätt till Vård-initiativet. Vård är en mänsklig rättighet som inte kan förhandlas bort.

- Detta är en vårdskandal, säger Anne Sjögren, sjuksköterska och teamledare på Rosengrenska/Röda Korsets Vård för papperslösa i Göteborg. Med nuvarande lagstiftning ser vi dagligen hur liv och hälsa riskeras för utsatta och sårbara medmänniskor. Det är naturligtvis människans behov och vårdens etik, inte status i migrationsjuridiken, som ska avgöra om man får tillgång till vård, understryker hon.

 

När namninsamlingen överlämnas medverkar:

Pia Arndorff, v. ordförande Vårdförbundet
Christoffer Brynte IFMSA, International Federation of Medical Students Association
Ingemar Engström, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Thomas Flodin , ordförande Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd
Anne Sjögren, Vård för Papperslösa Göteborg
Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd
Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Svenska Röda Korset


För ytterligare information, vänligen kontakta

Kalle Lindberg, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 072-540 50 48

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument