Skip to main content

Splittrade familjer behöver snabbt besked

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 14:40 CEST

I mars presenterade regeringen och miljöpartiet en överenskommelse om migrationspolitiken. Idag, tre månader senare, väntar många flyktingar fortfarande på besked om vad den nya politiken ska innebära för deras möjligheter att få återförenas med sina familjer. Fem svenska organisationer ber nu migrationsministern att lämna besked i frågan.

Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Röda Korset, Sociala Missionen och UNICEF konstaterar i ett brev till migrationsminister Tobias Billström att dagens regelverk gör det svårt för familjer som splittrats vid flykten att återförenas. Krav på legal ställföreträdare gör att barn som ansöker om familjeåterförening riskerar att aldrig få sin ansökan prövad. Och högt ställda beviskrav för att styrka sin identitet gör att många familjer inte får sin rätt att leva tillsammans prövad.

”Sammantaget leder den rådande ordningen alltså till att barn nekas en materiell prövning och att barn som har rätt till familjeåterförening berövas denna rätt. Utöver detta omöjliggör kravet på medgivande från den andra föräldern i vissa fall en återförening, då föräldern är försvunnen eller fängslad.”

Organisationerna uttrycker i skrivelsen också en oro över den påfrestning som ovissheten innebär för de berörda familjerna. De uppmanar därför migrationsministern att berätta vilka åtgärder han planerar att vidta.

”Vi menar att den ordning som för närvarande råder förvägrar ett stort antal familjer rätten att återförenas och att detta strider mot barnkonventionen. Vi möter dagligen drabbade familjer som väntat under alltför lång tid och för vilka situationen är oerhört påfrestande.”

Skrivelsen är undertecknad av Anders Sundquist, kanslichef, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, Ulrika Årehed-Kågström, generalsekreterare, Röda Korset, Katarina Olofsgård, direktor, Sociala Missionen och Véronique Lönnerblad, generalsekreterare, UNICEF Sverige.


För intervju och ytterligare information, kontakta:
Kalle Lindberg, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4802

Rädda Barnens presstjänst
Telefon 08-698 90 90

Christina Kerpner, pressekreterare UNICEF
Telefon 070-370 74 45

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument