Skip to main content

Sri Lanka: Civila dödsoffer efter attacker

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:16 CET

Striderna mellan Sri Lankas säkerhetsstyrkor och rebellgrupper fortsätter att skörda civila liv. Internationella rödakorskommittén, ICRC, uppmanar återigen parterna att följa internationella lagar och värna civilbefolkningen.

Internationella rödakorskommittén, ICRC, beklagar de tragiska dödsfallen och skadorna på civila efter granatbeskjutningen under onsdagen i det tätbefolkade området Kathiraveli, en liten by vid kusten norr om Vakarai. Många tusen interna flyktingar hade sökt sin tillflykt till byn.

En konvoj med sex rödakorsambulanser, en buss, en lastbil och tre bilar tog sig till sjukhuset i Vakarai, dit de döda och skadade hade transporterats. Konvojen transporterade 69 allvarligt skadade till det bättre utrustade sjukhuset i Valiaichchenai i regeringskontrollerat område. En andra konvoj från ICRC återvände till platsen under gårdagen för att ge ytterligare stöd till civilbefolkningen.

Häftiga strider pågår mellan Sri Lankas säkerhetsstyrkor och rebellgruppen LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) i de östra delarna av Batticaloa. Striderna gör att ICRC återigen påminner konfliktens parter om deras skyldighet att följa den internationella humanitära rättens regler. Det innebär i synnerhet att skydda och respektera civilbefolkningen. Parterna ska göra åtskillnad mellan civila och militära mål, och urskillningslösa attacker får inte genomföras. De måste också vidta alla åtgärder som står i deras makt för att skydda civila som befinner sig under deras kontroll mot följderna av attacker från motparten. ICRC uppmanar slutligen parterna att respektera de interna flyktingarnas rätt att röra sig fritt.

ICRC har funnits på plats i Sri Lanka sedan 1989, främst i de nordöstra delarna av landet. Organisationen har fungerat som neutral medlare i konflikten. Man har skyddat och hjälpt civilbefolkningen, besökt internerade fångar, hjälpt till med att återupprätta kontakten mellan familjemedlemmar som skilts åt i samband med konflikten. ICRC har också arbetat för att sprida kännedom om den internationella humanitära rättens regler.

Mer information
Internationella rödakorskommittén, icrc: http://www.icrc.org/