Skip to main content

Sudan - allvarlig brist på mat hotar i Darfur

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:43 CEST

Våldet i kombination med torka har medfört en allvarlig brist på mat i Darfur.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har nyligen undersökt tillgången på mat i 20 utvalda byar i norra, västra och södra Darfur, områden där våld och torka undergräver människors möjligheter att livnära sig själva och sina familjer.

Bybor har bara kunnat bruka en tredjedel av sina åkermarker, och plundring av utsäde, utrustning och boskap har ytterligare förvärrat situationen. Om människor tillåts att ta sig till åkrarna för att skörda, finns en möjlighet att den nuvarande matbristen kan minska något om ett par månader. Men den begränsade tillgången till de knappa skördarnas basföda kommer i under alla händelser att ha konsumerats i januari-februari när det gäller västra Darfur och i mars-april i norra och södra Darfur. Det innebär att matbristen sannolikt kommer att bestå tills det är dags att skörda nästa gång, under 2005.

För att förhindra att ännu fler människor tar sig till flyktinglägren i sin jakt på föda kommer ICRC att fortsätta sitt stöd till människor på landsbygden. Genom att dela ut utsäde och utrustning inför nästa såningsperiod försöker ICRC hjälpa människor att återhämta sig från det senaste årets förstörelse av åkrar. Men detta arbete är bara möjligt om säkerhetssituationen kan förbättras. Därför arbetar ICRC parallellt med att informera alla parter i konflikten om vad den internationella humanitära rätten innebär, och att civilbefolkningen måste skyddas från militära angrepp.

Enligt den humanitära rätten ska människor och varor garanteras rörelsefrihet för att en grundläggande ekonomisk aktivitet ska kunna fortgå trots militära operationer.

ICRC har varit närvarande i Sudan sedan 1978. För närvarande finns fler än 200 utländska delegater och 2 000 sudanesiska medarbetare på plats för att utföra humanitärt hjälparbete i landet. Läs mer: www.icrc.org