Skip to main content

Sudan: Svårt att nå hjälpbehövande i Darfur

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:42 CET

Trots strider och kriminalitet fortsätter Internationella rödakorskommittén, ICRC, sitt arbete i Sudan. De humanitära behoven är särskilt stora i området runt Darfur.

Under oktober månad har det varit näst intill omöjligt för Internationella rödakorskommittén, ICRC, att ta sig in i Darfur. Det är inte bara den väpnade konflikten som försvårar tillträdet till området. Även på platser där det inte förekommer strider kan det vara mycket farligt på grund av den höga brottsligheten. Internationella rödakorskommittén, ICRC, följer utvecklingen noga och är förberedda på att göra snabba insatser så snart det är möjligt. ICRC är också beredda att agera i akuta situationer och efter vädjanden om hjälp från kirurgteamet i de områden där sammanstötningar har ägt rum och där det inte finns tillgång till medicinsk vård.

På senare tid har det varit något lättare att arbeta i södra delen av Darfur. ICRC lyckades skicka ett team med bland annat en agronom och en expert på livsmedelssäkerhet för att följa arbetet med att dela ut utsäde och verktyg runt orten Mallam.

Teamets preliminära resultat visar att detta har varit ett bra år för jordbruket i området. De flesta människor kommer att kunna tillfredsställa sina grundläggande behov av mat fram till nästa skörd. Men detta gäller dessvärre inte för den fjärdedel av befolkningen som är extremt fattiga och för internflyktingar.

Skydd av vattenposter
Tillgången till vatten är mycket knapp i många byar i Darfur även under de bästa av tider. På några platser har bristerna blivit mer akuta. En bidragande orsak till detta är det stora antal djur som samlas vid vattenposterna när deras naturliga stigar blockerats. Dessutom har vattenpumpar och brunnar förstörts i väpnade attacker eller som en följd av plundring. Detta har gjort hela samhällen sårbara.

Under oktober reparerade ICRC vattentäkter i Assunta och Tajiriba. Man installerade även handpumpar på ett antal platser och gjorde undersökningar av vattnet i sex byar i södra Darfur.

Information om "krigets lagar", den internationella humanitära rätten
Krigets lagar förbjuder attacker på eller förstörelse av föremål som är livsviktiga för civilbefolkningens överlevnad. Sådana föremål är till exempel vattenposter, kraftverk, livsmedelsdepåer och skördar.

I samband med varje fältresa, har Röda Korsets delegater informella samtal med berörda parter om den internationella humanitära rättens regler. Delegaterna hjälper även till med att återupprätta kontakten mellan familjemedlemmar som kommit ifrån varandra. De samlar in och delar ut rödakorsmeddelanden och efterforskar personer som rapporterats saknade.

Under oktober och början av november har ICRC:

* reparerat vattentäkter i Assunta med 15 000 invånare och Tajiriba som har 14 000 invånare och 5 000 internflyktingar,
* delat ut drygt fem ton mat till 28 331 människor i Khartoum, Al-Fashir, Al-Jeneina, Zalingei, Nyala och Gereida. För att uppmärksamma Eidfestivalen i slutet av Ramadan, hjälpte ICRC Sudans Röda Halvmåne med att donera mat till välgörenhetsorganisationer, barnhem och utsatta människor.
* hjälpt Juba Teaching Hospital. Sjukhuset gav 2 501 öppenvårdskonsultationer och tog emot 502 vuxna patienter, 737 barn och 292 kirurgiska fall. Sjukhuset utförde även 435 operationer, varav 23 fall rörde sig om skottskador.
* donerat medicinsk utrustning till Seleias vårdcentral efter strider i Jebel Moon i västra Darfur.
* vaccinerat 1 154 barn under ett års ålder i Gereida mot polio, difteri, mässling och tuberkulos. I Zalingei vaccinerades 1 141 barn mot polio, mässling och tuberkulos.

Mer information
Internationella rödakorskommittén, icrc: http://www.icrc.org/