Skip to main content

Svenska Röda Korset bygger toaletter för 20 000 för drabbade av cyklonen Idai

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2019 16:47 CET

Volontärer från Mocambiques Röda Kors hjälper människor i Beiras hamn att evakuera sig till boendecenter.

För att minska riskerna att sjukdomar sprids i spåren av cyklonen Idai skickar nu Svenska Röda Korset tillsammans med brittiska Röda Korset material och ett sanitetsteam till staden Beira i Mocambique. Genom att bygga latriner, distribuera hygienartiklar och sprida kunskap om vattenburna sjukdomar kommer insatsen att kunna hjälpa upp till 20 000 personer.

Många människor har dött, andra har skadats och många har förlorat allt de har och hundratusentals är hemlösa efter cyklonen Idais framfart i Mocambique. Det stora vattenmassorna har fått toaletter att svämma över vilket gör att risken för vattenburna sjukdomar är mycket hög.

”Det här är ett område där både malaria och kolera är endemiskt och utan effektiva åtgärder finns det en hög risk för utbrott. I såna här lägen är det viktigt att snabbt få till vattenrening och bygga ordentliga toaletter”, säger Olle Castell, sjuksköterska och katastrofrådgivare på Svenska Röda Korset.

Det team som svenska och brittiska Röda Korset nu skickar kommer att bygga latriner och utbilda om hur man minskar risken för att vattenburna sjukdomar sprids. En del av insatsen är också att dela ut hygienartiklar som tvålar och mensskydd. Insatsen kommer att genomföras i ett av de fattigaste, och mest utsatta, delarna av provinsen som Beira ligger i och arbetet görs tillsammans med lokala volontärer och med de boende. I samma område kommer också vattenreningsverk att sättas upp av spanska Röda Korset.

Svenska Röda Korset har en specialistkompetens inom det som kallas Wash, vatten-, sanitets- och hygieninsatser, och deltar med personal och teknisk specialistkompetens.

  • -Det här är ett sätt från oss på Svenska Röda Korset att bidra till den gemensamma insats som görs av Mocambiques Röda Kors med hjälp av en massa Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar runt om i världen”, säger Olle Castell.

Röda Korset deltar i sök- och räddningsinsatserna, vi har volontärer på sammanlagt 37 evakueringscenter i Beira och Dundo som ger hjälp till drabbade. Vi har distribuerat presenningar och filtar och vi hjälper också människor att spåra och hitta familjemedlemmar som de har kommit ifrån.

Nyckelsiffror

  • Myndigheterna tror att över 1000 personer har dött
  • 400 000 människor rapporteras ha förlorat sina hem
  • 3000 kvadratkilometer land är översvämmade
  • 270 lokala Röda Korsvolontärer deltar i insatserna i Beira

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820