Skip to main content

Svenska Röda Korset omorganiserar för att spara pengar

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 09:30 CEST

Svenska Röda Korset genomför just nu en stor omorganisation för att spara pengar, men också för att arbeta mer effektivt och anpassat till hur föreningen ser ut idag. En tredjedel av tjänsterna försvinner och många lokala kontor läggs ner.

Röda Korsets centralstyrelse har tidigare beslutat att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader senast under budgetåret 2014. Ett förbättrat resultat på cirka 150 miljoner kronor ska uppnås under de kommande tre åren i form av betydande besparingar, men även genom intäktsökningar.

– Jag tror enormt mycket på Röda Korset och på att vi under de kommande åren ska fokusera starkt inom områdena konflikt och katastrof, migration och social delaktighet. Vi ska dessutom ha en tjänstemannaorganisation med tydliga roller och ansvar som matchar de behov som finns. Idag har Röda Korset tio regioner med egen administration och chef. Det är naturligtvis kostsamt så därför tar vi bort regionstrukturen, säger Ulrika Årehed Kågström generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Närvaron i regionerna och lokalt runt om i Sverige kommer att finnas kvar, men med en nationell struktur. Från att ha varit en matrisorganisation skapas nu en modern linjeorganisation med tydlig ansvarsstruktur. Från nuvarande 450 anställda kommer den framtida tjänstemannaorganisationen bestå av 300 personer med inriktning på expertis, utbildning och verksamhetsutveckling. Administrativa tjänster och stödverksamhet kommer att centraliseras.

– Röda Korsets omorganisation är nödvändig och en naturlig anpassning till hur vi möter dagens utmaningar. Vi ska vara en organisation som hänger ihop och som har utsatthet i fokus och som inte är så fokuserad på interna processer utan istället koncentrerar sig på vad som ska utföras. Vi ska använda våra resurser rätt och vi ska ha återfått en stor del av det förtroende hos allmänheten som fått sig en törn det senaste året, säger Ulrika Årehed Kågström.

Ulrika Årehed Kågström var tidigare biträdande generalsekreterare och utsågs till Röda Korsets generalsekreterare den 1 juni i år. Hennes uppdrag från centralstyrelsen blir nu att genomföra omorganisationen i högt tempo. Innan jul ska det finnas beslut om vilka tjänster som försvinner och vilka lokalkontor som läggs ner.

Fakta:

  • Svenska Röda Korset bildades 1865
  • Föreningen ingår i ett världsomspännande nätverket med nationella föreningar i 186 länder som gemensamt förhindrar och lindrar mänskligt lidande.
  • Röda Korsets arbete bygger på frivilliga insatser och globalt är miljontals människor engagerade varav cirka 30 000 i Sverige.
  • År 2009 var 232 475 personer medlemmar i Svenska Röda Korset
  • Det finns 1178 rödakorskretsar i Sverige
  • Det finns drygt 300 Röda Korsets mötesplatser runt om i landet som har omkring 120 000 besök i veckan.

Svenska Röda Korsets huvudkontor ligger på Hornsgatan 54 i Stockholm. Det finns regionkontor i Malmö, Kalmar, Visby, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle, Östersund, Luleå samt lokalkontor på 25 andra orter.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument