Skip to main content

Svenska Röda Korset rådfrågar medlemmar om styrelseordförandens uppdrag och arvode

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 12:31 CET

Svenska Röda Korsets centralstyrelse har under helgen diskuterat den turbulens som under senare tid varit kring organisationen och särskilt frågan om ordförandens uppdrag och arvode. Centralstyrelsen tar den kritiska debatten på stort allvar och har därför beslutat återföra frågan där den hör hemma, hos föreningens medlemmar.

Svenska Röda Korset har en lång tradition med arbetande styrelseordförande och centralstyrelsen konstaterar att ordföranden sedan slutet av 1990-talet har ersatts genom arvode. Arvodet har sedan dess behållits på samma nivå och endast varierat med arbetstiden. Gällande ordning är demokratiskt förankrad genom beslut på riksstämman, senast i Uppsala 2008.

Ett rådslag kommer nu att genomföras där alla kretsar, cirka 1200, kommer att få möjlighet att yttra sig i frågan om ordförandens uppdrag och ersättning. I rådslaget kommer flera alternativ att presenteras avseende såväl uppdragets omfattning som arvodets storlek.

Resultatet av rådslaget kommer att sammanfattas av valberedningen och kommer därefter att tillämpas fram till nästa riksstämma 2011.

Den demokratiska processen i arvodesfrågan avslutas på Röda Korsets dag, den 8 maj, i Stockholm. Då sammanträder ett extra Regionalt Forum, det vill säga ett forum där alla ledamöter i Svenska Röda Korsets regionråd möts. Valberedningen kommer då att redovisa resultatet av rådslaget. Regionalt Forum kommer också att välja två nya ledamöter efter de två som nyligen har lämnat centralstyrelsen.

Bengt Westerberg avstår från att ta ut sitt arvode till dess att rådslaget är genomfört. Arvodet kommer från och med den 1 mars 2010 att retroaktivt anpassas till den nivå som rådslaget leder fram till.

För ytterligare information kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare
08-452 4801

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument