Skip to main content

Svenska Röda Korset skickar en miljon kronor till översvämningsdrabbade Sudan

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 18:10 CEST

I början av augusti drabbades Sudan av kraftiga regn och översvämningar. Minst 125 000 människor har tvingats fly sina hem och vattenmassorna har även förstört vägar, skolor och hälsocenter. Över 5 600 latriner har svämmats över och faran för vattenburna sjukdomar är alltjämt överhängande. Nu vädjar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) om cirka 6,5 miljoner kronor i akut hjälp till 35 000 drabbade under sex månader.

Svenska Röda Korset bidrar med en miljon kronor. 

− Situationen är redan allvarlig och enligt meterologerna är mer regn att vänta, säger Hans Ridemark, regionchef för Svenska Röda Korset i Östafrika. Det innebär att de som idag förlorat allt de äger och tvingats slå läger längs de knappt farbara vägarna riskerar att hamna i en ännu värre situation. Detta samtidigt som deras möjligheter att försörja sig gått i stå, då jordbruksmark svämmats över och boskap spolats bort.

Värst drabbade områden ligger i delstaterna Khartoum, Gazira, Northern och River Nile.

Hjälparbetet i Sudan sker främst genom frivilliga från Röda Halvmånen som varit på plats sedan katastrofens början. Tack vare deras medmänskliga handlingskraft har drabbade fått hjälp med evakuering, registrering och utdelning av nödhjälp. Denna hjälp omfattar rent vatten och sanitet, tält och madrasser, sjukvård och hygienartiklar. Därtill ägnar Röda Halvmånen tid och kraft åt att sprida livsviktig kunskap om hur man förbereder sig inför nya regn.

− Människors möjligheter att klara påfrestningar måste stärkas, inte minst i lokalsamhället där hot och risker uppstår. Att tänka långsiktigt är av största vikt även i en katastrofsituation, säger Hans Ridemark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 20


_________________________________________________
Röda Korset finns i 188 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument