Skip to main content

Sverige bäst på att ge förutsättningar för lyckad integration

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 05:00 CET

En ny studie som presenteras idag visar på stora skillnader i hur väl olika länder lyckas med att ge invandrare och flyktingar möjlighet att delta i samhället. Sverige hamnar på första plats bland 31 länder i Europa och Nordamerika.

Resultaten för Sverige visar att vi har en lagstiftning som ger oss goda förutsättningar att lyckas med etablering och integration. Bäst är lagstiftningen vad gäller arbetsmarknad, familjeåterförening och anti-diskriminering, medan lagar om boende, utbildning, politisk delaktighet och medborgarskap är något mindre fördelaktiga.

Studien MIPEX är ett samarbete mellan British Council, Migration Policy Group och nationella partners. Arbetet med MIPEX leds på internationell nivå av British Council. Röda Korset är nationell partner till MIPEX i Sverige. Röda Korset har en lång och omfattande erfarenhet av integration både på policynivå och i praktiken.

- Sveriges förstaplats visar att när många goda krafter samverkar så ger det resultat. Vi har en Riksdag som stiftar lagar som ger nyanlända rätt till svenskundervisning, många kommuner som ställer upp och tar emot flyktingar och tusentals frivilliga som stödjer nyanlända i att komma in i det svenska samhället. Men samtidigt finns det mycket vi kan göra bättre i det praktiska arbetet på lokal, regional och nationell nivå när det gäller till exempel hälsa, säger Henrik Nilsson, samordnare etableringsstöd och mottagande på Röda Korset.

MIPEX är en långtidsstudie som jämför vad olika länders regeringar gör för att främja integration av invandrare och flyktingar med uppehållstillstånd. Studien omfattar samtliga EU:s medlemsländer, Norge, Schweiz, Kanada och USA.

MIPEX är också ett interaktivt verktyg. På hemsidan www.mipex.eu går det att jämföra olika länders resultat, se hur ett land klarar sig över tid och upptäcka var det finns behov av förbättringar.

- Med den tredje versionen av MIPEX vill vi ge alla inblandade aktörer, så som regeringar, kommuner, myndigheter och civilsamhället tillgång till pålitlig information som möjliggör jämförelser av integrationspolicys mellan länder och över tid. Vi hoppas att detta ska bidra till en mer insiktsfull diskussion, säger Elin Svensson på British Council Sweden.

 

För att ta del av de fullständiga resultaten av studien och för att använda on-line verktyget besök: www.mipex.eu och Twitter tag: #MIPEX

 

För mer information om MIPEX och de svenska resultaten kontakta:

Henrik Nilsson, samordnare etableringsstöd och mottagande på Röda Korset, på telefon 08-452 46 86 eller via e-post nilsson.henrik@redcross.se

Elin Svensson, Country Manager, British Council Sweden, på telefon 0706-710 228 eller via e-post elin.svensson@britishcouncil.se

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820                              www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument