Skip to main content

Sverige bör genast stoppa överföringar av asylsökande till Grekland

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 15:09 CEST

Sverige bör omedelbart följa en rad europeiska länders exempel och stoppa överföringen av asylsökande till Grekland. Det kräver Svenska Röda Korset i dag och hänvisar till att landet saknar ett fungerande asylsystem och nya rapporter om undermåliga mottagningsförhållanden.

- Förutom att rätten att söka asyl inte kan garanteras är mottagningsförhållandena i Grekland under all kritik, säger Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Många asylsökande lever på gatan och får ingen hjälp, det gäller inte minst kvinnor och barn. Tillgången till sjukvård och hälsovård är bristfällig. Situationen är ohållbar, stigmatiseringen ökar, vilket i sin tur leder till sammandrabbningar mellan lokalbefolkningen och migranter.

UNHCR har definierat situationen för asylsökande i Grekland som en humanitär kris och vädjat till EU:s medlemsländer att för tillfället stoppa överföringar till Grekland. FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor Manfred Nowak har samlat fakta på plats och bedömer i sin rapport så sent som igår förhållanden för migranter som omänskliga.

Enligt den så kallade Dublinförordningen ska människor som flyr undan förföljelse, i första hand, ansöka om asyl i det första europeiska land som de kommer till, eller det land som beviljat sökanden visum. Grekland är i dag ett av de stora mottagningsländerna inom EU. Det beror bland annat på att Italien och Libyen nyligen träffat ett avtal som gjort att flera migranter och asylsökande som tidigare tagit sig vidare till bland annat Malta och Italien nu stoppas i Libyen. Antalet migranter och asylsökande till Spanien via Kanarieöarna är också avsevärt färre än tidigare.

Det grundläggande problemet i Grekland är frånvaron av ett fungerande asylsystem vilket medför att många inte har möjlighet att lämna in sin ansökan om internationellt skydd, än mindre få den prövad på ett rättssäkert sätt. I förlängningen innebär det att asylsökande riskerar att återsändas till sina hemländer utan att det utretts om de riskerar förföljelse eller andra övergrepp vid ett återvändande. Mot detta förfaringssätt råder ett absolut förbud enligt internationell rätt och det är en av hörnstenarna i flyktingrätten.

Även EU har nyligen träffat ett avtal med Libyen kring bland annat migration och asyl. Enligt detta kommer EU att bidra med 50 miljoner Euro de kommande tre åren till Libyen. Röda Korset är kritiskt till detta och menar att det gör det svårare för flyktingar och asylsökande från olika delar av Afrika att söka skydd i Europa. Libyen anses inte ha möjlighet att ge internationellt godtagbart skydd till personer som är i behov av det. Enligt flera rapporter sätts de som söker asyl i landet i förvar under långa perioder under fruktansvärda förhållanden och utan att deras grundläggande rättigheter respekteras.

Dublinförordningen bygger på grundtanken att den asylsökande ska få samma prövning av sin asylansökan oavsett var inom unionen den behandlas men idag ser verkligheten helt annorlunda ut. Bedömningen av samma asylskäl kan i skilda EU-länder utfalla helt olika. Vi ser idag exempel på stora skillnader i rättssäkerheten för asylsökande i olika europeiska länder men också stora skillnader i mottagningsvillkor och situationen efter att eventuellt skydd har erhållits.

Till Malta kommer väsentligt färre migranter än tidigare och de som sänds tillbaka från andra europeiska länder som resultat av Dublinreglerna får stanna tills vidare. Däremot lever dessa under fruktansvärda förhållanden, i många fall under många år i sträck. Detta har omvittnats av bland andra Röda Korsets Alexandra Segenstedt som just kommit hem efter ett besök på Malta:

- Situationen är katastrofal för många, de lever i tält utan skydd mot vare sig regn, kyla eller värme, berättar hon. 25 personer kan bo i samma tält, i våningssängar på varandra. Många som jag mött talar bra svenska efter lång tid i Sverige. De får motsvarande en tusenlapp i månaden eller i många fall mindre. Många har sina familjer och anhöriga i exempelvis krigets Somalia och har ingen möjlighet till återförening. Framtiden är mycket oviss.

Svenska Röda Korset har i flera år kritiserat Dublinreglerna för att vara orimliga eftersom det inte finns någon gemensam asyllagstiftning och praxis inom EU. Röda Korset menar att de bör införas först när en harmonisering av EU:s flyktingpolitik genomförts.

För tillfället pågår ett arbete inom EU med syfte att reformera Dublinreglerna men i avsaknad av gemensam asylpolitik och likvärdig tillgång till skydd ser syftet med det arbetet inte ut att kunna uppnås. Röda Korset anser därför att ansvarsfördelningen bör bestämmas utifrån ett enda kriterium: den sökandes eget val av asylland inom unionen, alltså ett avsteg från nuvarande praxis att en asylsökande inte har rätt att välja asylland.

Men i väntan på det, ett omedelbart stopp för överföringen av migranter till Grekland!

(De europeiska länder som under de senaste veckorna stoppat överföringen av migranter till Grekland är Norge, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Island och Danmark. Idag meddelade Belgien att även de stoppar överföringar till Grekland.)

För mer pressinformation, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare i Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Alexandra Segenstedt, jurist i Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4707

 The battle for Attica square - Greece
 (Film av Norska TV2, 20 minuter) 

 

 

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument