Skip to main content

Sverige bör skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2019 14:58 CET

Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset

Idag presenterades utredningen om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Svenska Röda Korset har under processen sedan konventionen antogs uppmuntrat Sverige att signera avtalet och vi ser fram emot att ge vår synpunkter på utredningen i ett remissvar.

FNs konvention som röstades igenom i juli 2017 har som mål en värld där alla kärnvapen är eliminerade. Den förbjuder användning, hot om användning, producering, lagring, innehav och tester av kärnvapen. Den är, som utredaren konstaterar, ett internationellt avtal som stater kan välja att ställa sig bakom. Avtalet medför ett totalförbud av kärnvapen för de stater som går med i det. Stater som inte går med i avtalet är inte bundna av förbudet ändå är det viktigt att Sverige skriver under.

- Genom ett tydligt och omfattande förbud mot kärnvapen, är konventionen inte bara rättsligt bindande mot dess parter utan förstärker också tabut mot kärnvapen. Ett sätt som världen genom historien har förändrats är genom att bygga upp ett regelverk som är tydligt med vad man anser är rätt och fel, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset

Sverige har länge varit ett föregångsland i internationellt samarbete kring nedrustningsfrågor. Icke-spridningsavtalet signerade Sverige inom två månader efter att konventionen öppnats för signering. Konventionen om klusterammunition och konventionen om förbud mot kemiska vapen signerades av Sverige på dagen de öppnade för signering. Sverige signerade konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samma dag som den öppnade för signering och har sedan varit det första land eller bland de första länderna som signerat alla dess tilläggsprotokoll.

- Att få andra stater skrivit under konventionen används som ett argument till att Sverige inte heller ska skriva under den. Det är tvärtom en av de viktigaste anledningarna till att vi måste gå med. Andra stater tittar på Sverige i dessa sammanhang. Sveriges signering skulle därför kunna fungera som en katalysator för att fler stater ska signera och ratificera konventionen, säger Margareta Wahlström

Signeringen skulle visa på en svensk vilja att arbeta för nedrustning av det mest inhumana vapen som någonsin använts. Det motsatta, om Sverige väljer att ställa sig utanför avtalet, skulle tyvärr få motsatta effekter. Andra stater som tittar på Sverige kan bli tveksamma och också avstå. Vi är oroade att icke-spridningsavtalet, som inte varit framgångsrikt, används som argument emot att Sverige att signerar konventionen. Vi ser tvärtom att en signering av konvention skulle förstärka möjligheten att uppfylla icke-spridningsavtalets krav på nedrustning.

- Ingen konvention är skapad perfekt. Vi säger inte att det kommer att leda till att kärnvapenstaterna går med imorgon, men någonstans måste vi börja om vi ska lyckas nå en kärnvapenfri värld. FN-konventionen är enligt vår och internationella rödakorskommittén bedömning, ett viktigt steg i rätt riktning, säger Margareta Wahlström

Japanska Röda Korset var en av de första organisationerna att hjälpa de döda och skadade efter att bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki. Sedan dess har Röda Korset kämpat för en värld fri från kärnvapen. Våra sjukhus i städerna behandlar fortfarande tusentals patienter för skador som uppkommit efter bomberna, det gäller både överlevande men också deras barn.

- Alla vet att de humanitära konsekvenserna av användningen av kärnvapen skulle vara förödande för människor, miljö och samhället i stort under mycket lång tid framöver. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har även konstaterat att det helt saknas beredskap att hantera effekterna om kärnvapen skulle användas. Ändå är det ett perspektiv som verkar saknas i utredningen, säger Margareta Wahlström

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820