Skip to main content

Sveriges första specialistutbildade sjuksköterskor inom infektionssjukvård

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 15:30 CET

Foto: Röda Korsets Högskola

Den första årskullen specialistutbildade sjuksköterskor inom infektionssjukvård tar examen vid Röda Korsets Högskola. Det är 14 studenter som nu är rustade att hantera komplexa omvårdnadssituationer.

– Globaliseringen och samhällsutvecklingen i stort för med sig nya utmaningar för sjukvården. Allt från människors förändrade resmönster till förekomsten av multiresistenta bakterier är i dag utmaningar som sjukvårdsinrättningar brottas med. Genom utbildningen har studenterna utvecklat och fördjupat kunskaperna i omvårdnad med ett bredare samhällsperspektiv med både lokalt och globalt fokus, säger Marja Schuster, dekan vid Röda Korsets Högskola.

Det aktuella programmet startade 2016 och efter två års halvtidsstudier är det dags för examen. Teman som personcentrerad vård, patientsäkerhet och problematiken med multiresistenta bakterier är några exempel på viktiga kunskapsområden som studenterna utvecklar under utbildningen.

– På Röda Korset hoppas vi att de sjuksköterskor som nu är färdigutbildade i framtiden också kan tänka sig att arbeta i Röda Korsets insatser runtom i världen. De humanitära behoven globalt är just nu enorma och specialistkunskap inom infektionsvård är mycket värdefull, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset.

Utöver yrkesexamen som specialistsjuksköterska leder utbildningen till en magisterexamen i omvårdnad. Samtliga program till Röda Korsets Högskola förbereder studenterna för att verka i dagens och framtidens hälso- och sjukvård, nationellt och internationellt. Nästa antagning till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot infektionssjukvård äger rum hösten 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hammarbäck, Röda Korset
Telefon: 08-452 4820

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820