Skip to main content

Syrien: Röda Korset vädjar om skydd för civila i Qusair

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2013 22:37 CEST

Internationella rödakorskommittén (ICRC) är alarmerad över hur civilbefolkningen drabbas av de häftiga striderna i Qusair. Enligt flera rapporter nås inte skadade av den vård som de är i desperat behov av. Det råder även brist på mediciner, mat och vatten.

−Vi vädjar till alla parter som är inblandade i striderna att ta sitt fulla ansvar när det gäller respekten för civila och för att garantera deras säkerhet. Parterna måste vidta varje möjlig åtgärd med hänsyn till civila och till dem som inte längre deltar i striderna, säger Robert Mardini, chef för ICRC insatser i Mellanöstern.

−Vi har redan begärt tillträde till Qusair och är redo att omedelbart ta oss in i staden för att bistå den drabbade civilbefolkningen. Detta under förutsättning att vi tillåts verka opartisk utan några förhandsvillkor.

Tusentals civila har lämnat allt de äger bakom sig och flytt staden. Många av dem har fått hjälp av Syriska Röda Halvmånen, som stöds av ICRC och andra. Men tusentals civila rapporteras fortfarande befinna sig i Qusair – hundratals av dem är allvarligt skadade och saknar tillgång till vård.

−Civila och skadade riskerar att få betala ett ännu högre pris allteftersom striderna fortsätter. Vi vädjar till alla parter att efterleva sina skyldigheter enligt den internationella humanitära rätten och att ständigt idka försiktighet för att rädda livet på civila och på dem som inte längre deltar i strider, säger Robert Mardini.

Riskerna för civilbefolkningen ökar när strider äger rum i bostadsområden. Men civila får inte bli måltavla och de som bedriver striderna måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att civila drabbas. De som vill bege sig till säkrare områden skall tillåtas att så göra. De som väljer att stanna eller de som inte kan fly förblir skyddade under den internationella humanitära rätten. Skadade – civila och kombattanter – har rätt till att erhålla vård så snart som möjligt. Kombattanter som ger upp eller tillfångatas får inte dödas och måste behandlas humant.

Läs mer på www.icrc.org alternativt twitter.com/ icrc

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Pierre Marquet, ICRC Geneva,
Telefon: +41 22 730 34 43 or +41 79 536 92 48

Dibeh Fakhr, ICRC Geneva,
Telefon: +41 22 730 37 23 or +41 79 447 37 26

Maude Fröberg, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 20


_________________________________________________
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                                                               www.redcross.se