Skip to main content

Tbc i fängelser ett stort problem

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:53 CET

Tbc är en vanlig sjukdom i stora delar av världen. I fängelser är den ofta allvarligare än annars. Röda Korset besöker internerade världen över och manar nu ansvariga myndigheter att inte glömma fångar i smittskyddsarbetet.

Tuberkulos är ingalunda en utrotad sjukdom. Idag, den 24 mars, är det den internationella dagen för arbetet mot tbc, en sjukdom som är mycket vanlig i stora delar av världen. Internationella rödakorskommittén, ICRC, har som uppgift att besöka häktade och tillfångatagna i samband med kriser och konflikter. Idag uppmanar organisationen regeringar, hälsomyndigheter och det internationella samfundet att även ta hänsyn till smittade interner i arbetet för att förhindra smittspridningen.

I överfulla fängelser världen över ökar de intagnas mottaglighet för smittsamma sjukdomar. Sjukdomar som tbc, kan i vanliga fall botas, men i fängelsemiljö kan sjukdomen få ett ödesdigert förlopp. Om man tar hänsyn till att många smittade även har hiv/aids, blir det ännu mer angeläget att angripa problemet. Enligt ICRC:s läkare Eric Burnier, är tbc upp till hundra gånger vanligare i fängelsemiljö än hos befolkningen i övrigt.

ICRC har arbetat under mer än ett decennium för att motverka tbc i fängelser och har utvecklat en betydande expertis inom området. Flera projekt har visat sig ge goda resultat, främst i södra delen av Kauakus. I fängelset Azeri, har dödstalen bland nyinsjuknade sjunkit från 14 procent år 1995 till 3 procent 2004. Effektiv kontroll av tbc i fängelsemiljö har även medfört bättre möjligheter att begränsa spridningen utanför fängelsemurarna.

Idag är den stora utmaningen att stärka den politiska ambitionen att bekämpa tbc i fängelser. Fångar måste få samma behandling som befolkningen i övrigt. De måste få tillgång till en tidig diagnos, adekvat behandling och följas upp med långsiktig vård. Det är viktig för alla - både för de intagna och för befolkningen i övrigt.

Fakta

Tuberkulos (tbc) är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att cirka två miljarder människor är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka två miljoner dör. I tredje världen återfinns 80 procent av fallen (källa: Smittskyddsinstitutet)Mer information
Carla Haddad, ICRC Genève, tel. +41 22 730 24 05, +41 79 217 32 26