Skip to main content

Tchad: Röda Korset hjälper familjer på flykt

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:36 CEST

Mellan 30 000 och 40 000 människor befinner sig på flykt undan stridigheter i östra Tchad. Internationella rödakorskommittén, ICRC, arbetar bland annat med att förbättra tillgången till rent vatten och dela ut presenningar till flyktingfamiljerna.

Denna vecka har ICRC, Internationella rödakorskommittén, påbörjat en hjälpoperation för att undsätta ungefär 30 000 till 40 000 människor som befinner sig på flykt undan strider i östra Tchad. I den första fasen kommer katastrofhjälp att delas ut till fler än 2 500 människor som samlats i byn Dogdoré, söder om Adré nära gränsen till Sudan.

Den otrygga säkerhetssituationen i regionen har medfört att mellan 6 000 och 8 000 familjer har flytt från sina byar sedan årets början. De kunde bara ta med sig det nödvändigaste och har sökt sin tillflykt i byar som Dogdoré, där de bor i tillfälliga bostäder som bara erbjuder minimalt skydd mot de hårda förhållanden som råder i området. Lokalbefolkningens solidaritet med flyktingarna räcker inte längre till och nu har gränsen nåtts för hur många flyktingar man kan ta emot.

Sedan början av 2005 har ICRC arbetat med att förbättra tillgången till rent vatten i byar som Dogdoré. Presenningar, filtar och mattor är exempel på nödhjälpsartiklar som delas ut av ICRC för att hjälpa flyktingfamiljerna att skydda sig mot sandstormar och den brännande solen. Det tog två dagar att frakta förnödenheterna med lastbil till Dogdoré från Abéché som är områdets centralort.

ICRC har varit på plats i Tchad sedan 1977. I maj 2004 öppnades en delegation i Abéché för att kunna handskas med det stora antal flyktingar som flydde över gränsen till Sudan i samband med striderna i Darfur. I Tchad arbetar ICRC med att återupprätta kontakten mellan familjemedlemmar som skilts åt i samband med konflikten i Darfur, att besöka fängslade och att ge skydd och hjälp till människor drivits på flykt.

ICRC arbetar i nära samarbete med Tchads Röda Kors, informerar om den internationella humanitära rättens regler till de väpnade styrkorna i Tchad och verkar för att reglerna införlivas med den nationella lagstiftningen.