Skip to main content

Therése Engström blir ny insamlingschef i Röda Korset

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 11:00 CET

Efter 16 år i tjänst för Läkare Utan Gränser börjar nu Therése Engström som insamlingschef för Svenska Röda Korset. Hon har en civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi med inriktning på marknadsföring vid Linköpings Tekniska Högskola.

– Vi är fantastiskt glada för att Therése Engström ska bli vår insamlingschef. Hon har bra ledaregenskaper och har nått ett förbättrat resultat på många miljoner det senaste året. Hon känner väl till insamlingsverksamheten och är en av de mest framgångsrika i Sverige inom branschen, säger Andreas Jansson kommunikationschef i Röda Korset.

Som insamlingschef ansvarar Therése Engström bland annat för privata givare, företagssamarbeten, givarservice, webbutik och kampanjer. Dessutom arbetar avdelningen med katastrofinsamlingar och ger stöd för alla frivilliga insamlare runt om i Sverige.

– Jag har ingen erfarenhet av att arbeta med en folkrörelse som Svenska Röda Korset är, men tycker att just den förankring som föreningen har i det svenska samhället är en oerhörd styrka. Jag hyser en stor respekt för hela Röda Korsets verksamhet. Den humanitära tanken som genomsyrar arbetet känns helt rätt för mig, säger Therése Engström.

Therése Engström har även varit vice ordförande och styrelsemedlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) där hon var med och arbetade fram en gemensam kod för att skapa öppenhet och professionalism inom branschen.

– Branschorganisationen har medverkat till att göra fundraising till ett yrke i Sverige. Riktlinjer och kunskap gör att frivilligorganisationer blir mer professionella och öppna med redovisning. Öppenhet tror jag är bland det viktigaste för att skapa förtroende bland givare och allmänheten, säger Therése Engström.

Tillsättningen av insamlingschefen är en av de sista pusselbitarna i Röda Korsets nya organisation från årsskiftet.


Fakta Röda Korsets insamlingar:

  • Årsredovisningen för resultatet av 2010 publiceras i mitten av april.
    Insamlingen till Haiti gett cirka 54 miljoner kr och till Pakistan cirka 21 miljoner kr. Under 2010 ökade insamlingsresultatet bland frivilliga runt om i landet med 23 procent i jämförelse med 2009 och gav resultatet 74,6 miljoner kr. För att sammanställa hela året tillkommer gåvor från bland annat arv och privata donationer, företagssamarbeten och kampanjer.
  • 2009 blev resultatet av insamlingarna 235,5 miljoner kr.
  • Röda Korsets kostnader för de totala intäkterna motsvarade 13 procent enligt Svensk Insamlingskontroll (SFI) som kontrollerar alla föreningar och stiftelser som har 90-konton i Sverige.  För att inneha ett 90-konto får kostnaderna inte överstiga 25 procent av intäkterna. SFI redovisar nyckeltal och intäkter på sin hemsida: http://www.insamlingskontroll.se/


För intervju och ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820                              www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument