Skip to main content

Tina upp politiken om vapenexporten

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:29 CET

Idag (måndag) klockan 13 överlämnade Röda Korset tillsammans med Svenska Freds, Amnesty Sverige, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen ett brev till regeringen med uppmaningen att "tina upp vapenexportpolitiken". Brevet överlämnades tillsammans med en symbolisk isskulptur till statsminister Göran Persson.

Anledningen till uppvaktningen är att det är 13 månader sedan Krigsmaterielutredningen (KRUT) lämnade sitt betänkande över Sveriges nya regelverk för vapenexport. Trots att remissförfarandet är slutfört har ännu ingen proposition lämnats till riksdagen och de uppvaktande organisationerna befarar att regeringen vill lägga hela frågan på is till efter valet.

Läs brevet nedan

060320_Regeringsbrev.pdf
http://www.redcross.se/rksf/sfobj.nsf/0/0BB4B4954936F366C12571370052A96D/$file/060320%20-%20Regeringsbrev.pdf?open