Skip to main content

"Tvinga ingen tillbaka till Kosovo"

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:23 CET

Budskapet från organisationer på plats i Kosovo är tydligt: skicka ingen tillbaka hit! Individer riskerar att utsättas för kränkningar vid ett återvändande och Kosovo har inte kapacitet att ta emot alla som återvänder.


Det råder en allmänt svår situation i Kosovo med en arbetslöshet på upp till 50 procent och dåligt utvecklade samhällsfunktioner som vård och social omsorg. 37 procent av befolkningen lever på drygt 13 kronor om dagen. Problemen drabbar i synnerhet minoriteter.

För att få tillgång till ekonomiska och sociala rättigheter, i den de överhuvudtaget är tillgängliga, måste man vara registrerad i en viss kommun. Problemet är bara att den som inte har permanent bostad inte kan registreras och får sålunda inte tillgång till vård, skola och eventuellt socialt bistånd.

The Swedish Red Cross- Många vittnade om att den bristande framtidstron är ett stort hinder för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Kosovo, säger Dick Clomén som arbetar med asylfrågor på Röda Korsets huvudkontor och som nyligen kom hem från ett möte med flera olika organisationer i Kosovo.

I Sverige finns i dag många asylsökande från Kosovo och en stor andel av dem tvingas tillbaka efter avslutad asylprocess. Svenska Röda Korset arbetar för att asylsökande som avvisas eller utvisas till Kosovo ska kunna återvända under säkra och värdiga former.

- Det finns individer i Kosovo som riskerar att utsättas för förföljelse eller andra kränkningar och särskilt utsatta är de många olika minoritetsgrupperna som finns i landet. Den allmänna bedömningen från både rödakorsrörelsen och UNHCR på plats i landet är att Kosovo i dag inte har kapacitet att ta hand om de som återvänder, säger Dick Clomén.

Uppskattningar visar att omkring 100 000 personer kan komma att skickas tillbaka till Kosovo de närmaste åren. Det kommer att innebära en stor belastning för Kosovo som redan tidigare har svårt att möta de behov som finns bland befolkningen. Många av dem som tvingas tillbaka återvänder utan tillgångar, utan tillgång till bostad och utan möjlighet till försörjning och hamnar därför i mycket svåra situationer.

I asylländerna prövas den enskildes rätt till internationellt skydd och eventuella humanitära grunder för uppehållstillstånd. Det finns inte utrymme inom de nationella lagarna att ta hänsyn till andra faktorer än de som ligger till grund för uppehållstillstånd. Någon hänsyn till Kosovos framtid eller till de människor som lever i landet tas inte av migrationsmyndigheterna eller av regeringarna i asylländerna.

- Ingen kan anse att återvändande utan tak över huvudet, värme på natten, mat på bordet eller skolgång för barnen är ett värdigt, humant och säkert återvändande. De som tvingas återvända får klara sig bäst de kan på egen hand, säger Dick Clomén.

- Nu måste vi på kort sikt möta behoven på plats i Kosovo och de behov som finns bland de grupper från Kosovo som befinner sig här i Sverige. På längre sikt måste vi vara med och påverka den europeiska politiken kring migrations- och utvecklingsfrågor. Här kan Röda Korset komma att spela en stor roll.

För ytterligare information
Dick Clomén, samordnare för stöd till asylsökande
Telefon: 0730-34 48 63