Skip to main content

Unik kompetens förloras för vård av torterade flyktingar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2011 13:34 CET

Stockholms läns landsting har beslutat att avsluta ett 25 årigt samarbete med Röda Korsets Center för torterade flyktingar.

I den upphandlingsprocess som nu avslutats anger Stockholms Läns landsting i ett pressmeddelande att "ännu en vårdgivare ska behandla patienter med tortyrskador" och att det ska bli "större valfrihet och tillgänglighet". Det ger intrycket att det i framtiden ska finnas fler vårdgivare än i dag, vilket inte är sant. Valfriheten ökar inte. Det alternativ som Röda Korsets Center för torterade flyktingar representerar, ersätts nu med en ny, privat aktör.

– Självklart är vi besvikna över att Röda Korsets mervärde och långa erfarenhet på området inte värderas högre. Just inom detta område har Röda Korset en unik kompetens, som vi beredda att bidra med. Vi har därför välkomnat regeringens politiska ambition att stärka den idéburna sektorns möjligheter att verka som aktör inom vårdområdet. Det tycks dock svårt att infria i praktiken, säger Ingela Holmertz nationell chef i Svenska Röda Korset.

Röda Korset är en internationell humanitär och oberoende organisation, som många flyktingar känner till från sina hemländer. Detta gör att det finns ett förtroende att vända sig till just Röda Korset. Detta alternativ kommer nu inte längre finnas kvar. Röda Korset har över 25 års erfarenhet av att stödja människor som utsatts för tortyr och krigstrauma. Genom möten med tusentals patienter på våra fem behandlingscenter i landet, har vi utvecklat en djup kunskap och insikt om tortyrens effekter och de drabbades behov.

För ytterligare information kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Monica Brendler, verksamhetschef RCK Stockholm
Telefon: 08-772 1986 
monica.brendler@redcross.se

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument