Skip to main content

Utbrott av kolera i södra Sudan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:50 CET

Röda Korset och Röda Halvmånen var snabbt på plats för att förhindra att sjukdomen sprider sig.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vädjar om motsvarande drygt cirka 6,8 miljoner kronor för att under tre månader stödja Sudans Röda Halvmåne i kampen mot kolerautbrottet i södra Sudan.

Koleraepidemin har sedan början av februari drabbat distrikten Juba och Yei, men spridningen av sjukdomen har också rapporterats i områden öster om Juba. Den 1 mars, rapporterade världshälsoorganisationen (WHO) att totalt 4 906 människor insjuknat och 89 har dött i sjukdomen. Området fungerar som transit för flyktingar som återvänder till sina hem och 5 000 av dem bor i ett flyktingläger utanför Juba. Tättbefolkade områden, som flyktinglägret, är speciellt utsatta för smittspridning.

Röda Korsets insatser har som mål att begränsa utbrottet till regionen och förhindra att sjukdomen sprider sig till särskilt utsatta personer. De syftar även till att stärka kapaciteten hos Sudans Röda Halvmåne i att mobilisera, utbilda och leda ett ökat antal frivilliga, särskilt i Juba.

Frivilliga hälsorådgivare
Totalt 165 frivilliga från Sudans Röda Halvmåne arbetar för närvarande med operationen och 90 av dem har mobiliserats till Juba. Teamen ger människor råd om förbättrad hygien och har i flera bostadsområden gått från hus till hus för att informera människor. Fler än 50 procent av befolkningen har redan fått besök. Andra team har rengjort marknadsplatser.

Omkring motsvarande 600 000 kronor från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens katastroffond har använts för att snabbt få igång hjälparbetet. Medlen kommer att användas till transporter av vattenreningstabletter, klorin och medicin. Omkring 90 000 människor kommer att nås genom hjälpoperationen. Internationella Röda Korset arbetar i nära samarbete med andra humanitära organisationer för att garantera ett effektivt krisarbete i de drabbade områdena.

Mångåriga interna strider
Tjugo års konflikt mellan den norra och södra delarna av Sudan har bidragit till att landet är ett av de fattigaste i världen. Uppskattningsvis 4 miljoner människor är flyktingar i sitt eget land, vilket gör landet särskilt utsatt för hälsokriser som koleraepidemier.