Skip to main content

Välkommet klargörande om Syrien

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 18:20 CEST

- Det är välkommet att de nordiska och baltiska staterna tydligt står upp för viktiga folkrättsliga principer och fördömer allvarliga kränkningar i Syrien.

Det säger Svenska Röda Korsets generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström, med anledning av staternas uttalande från dagens möte i Paris med gruppen ”Syriens folks vänner”.

I ett gemensamt uttalande från mötet, där utrikesminister Carl Bildt deltar, understryker de nordiska och baltiska staterna att Syriens folk är en angelägenhet för hela omvärlden. Tidigare i veckan träffades Carl Bildt och Ulrika Årehed Kågström i Visby för att diskutera Sveriges engagemang för den svåra humanitära situationen i Syrien.

Röda Korset är idag den enda internationella organisationen som kan arbeta inne i Syrien och är i stort behov av omvärldens fortsatta stöd. Stora utmaningar kvarstår för att nå alla som är i behov av humanitär hjälp och för att kunna evakuera civila från de mest utsatta områdena. Över en miljon människor behöver hjälp. Det är grundläggande saker som mediciner, filtar och tak över huvudet som saknas.

- Avgörande för vårt humanitära arbete i Syrien är att parterna respekterar sin folkrättsliga skyldighet att tillåta och underlätta snabb och fri passage för opartiskt humanitärt bistånd, förklarar Ulrika Årehed Kågström.

Som statspart till Genèvekonventionerna har Sverige en skyldighet att säkerställa att internationell humanitär rätt respekteras av konfliktens parter. Det innebär att den svenska regeringen med olika medel ska göra vad den kan för att garantera att kränkningar inte sker.

Det handlar exempelvis om att förmå parterna att respektera de grundläggande reglerna om att alltid göra åtskillnad mellan de som deltar i striderna och civila och att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att civila drabbas.

Hälso- och sjukvården ska respekteras och skyddas, alla patienter måste behandlas opartiskt och få vård efter behov. Emblemen den röda halvmånen och det röda korset utmärker skyddet och måste respekteras under alla omständigheter.

- Att patienter, personal, byggnader och transporter inte respekteras får oerhörda humanitära konsekvenser för befolkningen. Sjukvårdens säkerhetsituation är kanske det största ouppmärksammade problemet i dagens väpnade konflikter, menar Ulrika Årehed Kågström.

Skyldigheten att säkerställa respekt för humanitär rätt innebär också att vapen inte får exporteras till länder där de riskerar att användas vid kränkningar. Detta är en av de viktiga grundpelarna i det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som i dagarna förhandlas i New York.

- Sveriges röst utgör ett viktigt bidrag till garantera att internationell humanitära rätt och mänskliga rättigheter respekteras, avslutar Ulrika Årehed Kågström.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kalle Lindberg, pressekreterare Röda Korset

Telefon: 072-540 50 48

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument