Skip to main content

Världsdagen för riskreduktion i katastrofer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 16:25 CEST

Röda Korset lanserar internationell kampanj för att hindra mänskligt lidande i katastrofer.

Tusentals liv och miljarder kronor skulle kunna sparas om bara en bråkdel av de pengar som varje år pumpas in i de katastrofer som drar till sig mediernas intresse lades på att mildra katastrofernas effekter.

Det budskapet kommer från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen med anledning av Världsdagen för riskreducering i katastrofer den 13 oktober.

- Att minska riskerna betalar sig snabbt genom alla liv som räddas, men regeringar i katastrofbenägna länder måste snabbt skrida till handling och verkligen satsa på åtgärder som reducerar riskerna, säger Eva von Oelreich, chef för avdelningen för katastrof och beredskap på Federationen.

Alltfler människor drabbas av katastrofer varje år. Förra året fick 76 000 människor sätta livet till i olika katastrofer, 254 miljoner drabbades och skadorna uppskattas till 398 miljarder kronor. Mycket kan emellertid göras för att minska riskerna i samband med katastrofer och mänskligt lidande.

- Många regeringar i katastrofbenägna länder vidtar inga åtgärder för att reducera riskerna. Detta samtidigt som olyckor inte alltid behöver sluta i katastrofer. Att arbeta med riskreduktion skyddar liv och bidrar till att minska antalet dödsoffer, konstaterar Eva von Oelreich.

Givarländerna måste också bidra till att upprätta en balans mellan katastrofhjälp i humanitära kriser och riskreduktion för att lindra verkningar av katastrofer.

- Varje år spenderar givarländerna miljontals dollar på katastrofinsatser. Däremot drar inte satsningar på riskreduktion till sig tillräckligt med pengar eller politisk vilja, säger David Peppiatt, chef för Provention Consortium, ett världsomspännande samarbetsorgan för regeringar, internationella organisationer, akademiska institutioner, näringslivet och civilsamhället, som lanserats av Världsbanken och leds av Federationen i Genève.

- Givarna måste bli övertygade om de sociala och ekonomiska fördelarna med riskreduktion. Regeringar och internationella organisationer som ökar sina investeringar i riskreduktion i samband med katastrofer bidrar till att sätta stopp för onödigt mänskligt lidande, tillägger Peppiatt.

Röda Korsets erfarenhet från arbete i katastrofer i mer än 100 länder runt om i världen visar att satsningar på riskreduktion lönar sig.

- Det finns klara bevis för att riskreduktion minskar det mänskliga lidandet. Oavsett om det handlar om varningssystem för lerskred i Costa Rica eller höjning av medvetenheten om hur agera i jordbävningar i Turkiet, så bistår Röda Korset utsatta länder för att förbättra människors levnadsvillkor, säger Eva von Oelreich.

I Filippinerna, ett av världens mest katastrofdrabbade länder, har rödakorsföreningen i landet genomfört över 100 riskreduktionsprojekt till förmån för 154 700 människor. När en tyfon år 2001 drog in över byn Catublian hindrade ett cementdike det kraftiga regnet från att skölja över hem och risfält och därigenom orsaka skador på uppskattningsvis 100 hektar åkermark som försörjer 200 bönder.

Världsdagen för riskreduktion markerar inledningen på en internationell kampanj för katastrofberedskap och riskreduktion som avslutas i och med presentationen av World Disasters Report den 28 oktober.