Skip to main content

Världshälsodagen: Frivillig vård av aidssjuka allt viktigare

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:18 CEST

Inför världshälsodagen den 7 april vill Internationella Röda Korset uppmärksamma alla de frivilliga medarbetare som deltar i vården av hivsmittade och aidssjuka runt om i världen.

De frivilliga rödakorsarnas insatser som komplement till den offentliga hälsovården i världen ökar i betydelse, i synnerhet det arbete som utförs för hivsmittade och aidssjuka.

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, skulle det behövas uppskattningsvis fyra miljoner hälsorådgivare världen över. Bristen på rådgivare hälsovårdsfrågor är störst i u-ländernas landsbygdsområden. Därför spelar frivilliga från Röda Korset en nyckelroll som stöd till människor som lever med hiv och aids, särskilt på platser där den offentliga hälsovården inte har tillräckliga resurser för att svara upp mot människors behov.

Hur mycket det frivilliga arbetet betyder kommer att uppmärksammas i samband med ett symposium i Johannesburg den 6-7 april som handlar om hiv/aids och lokala hemvårdsprogram. Symposiet organiseras av Internationella Röda Korset i samarbete med 10 nationella rödakorsföreningar i södra Afrika.

- Röda Korset har samlat på sig en hel del erfarenhet av hemvårdsprogrammen, säger Bernard Gardiner, chef för Internationella Röda Korsets globala hiv- och aidsprogram i Genève. Därför finns starka önskemål från många andra organisationer att ta del av Röda Korsets erfarenheter och kunskaper, tillägger han.

Framgångsrikt nätverk
Rödakorsrörelsens framgångsrika arbete i hemvårdsprogrammen beror på det vitt spridda nätverket av utbildade frivilliga som kan ge vård och stöd till kroniskt sjuka och deras familjemedlemmar i hemmen. Detta arbete avlastar även den överbelastade offentliga hälsovården. Samma frivilliga kan också ge råd när det gäller hur man undviker att smittas av hiv, tbc och malaria och även när det gäller behandling av dem som insjuknat. De kan också ge råd när det gäller hygien, mat och näring, samt vatten och sanitet. Frivilliga är även engagerade i aktiviteter som syftar till att minska diskrimineringen av människor som har hiv och aids.

För närvarande nås ungefär 135 000 människor av Röda Korsets hemvårdsprogram i länderna i södra Afrika. Av dessa är ungefär 85 000 föräldralösa barn och barn som har aids.

I samband med symposiet i Johannesburg kommer strategin för hiv-och aidsarbetet under de närmaste fem åren att lanseras. Arbetet i regionen kommer att ytterligare betona hemvård och stöd till behandling.

- Det är dags att dela med sig av kunskaper och erfarenheter som vunnits i södra Afrika och att premiera de rödakorsfrivilligas engagerade arbete, säger Francoise Le Goff, chef för Internationella Röda Korsets regionala delegation i Harare.

Dramatisk statistik över smittade
Södra Afrika är centrum för hiv- och aidsepidemin med över 25 procent hivinfekterade av den vuxna befolkningen. För närvarande lever över 10 miljoner människor med hiv i regionen. Fler än fyra miljoner barn i södra Afrika har förlorat en eller båda sina föräldrar i aids. År 2010 beräknas antalet ha ökat till det dubbla.

- Statistiken visar att i södra Afrika såväl som i många andra delar av världen kommer rödakorsfrivilligas insatser att bli allt viktigare för att klara de framtida utmaningarna som ett komplement till den offentliga vården, avslutar Bruce Eshaya-Chauvin, chef för Internationella Röda Korsets hälsovårdsavdelning.

Textbearbetning: Gunilla Rehnberg

Mer information
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
http://www.ifrc.org/