Skip to main content

Världsvattendagen 22 mars

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:49 CET

I samband med världsvattendagen den 22 mars uppmärksammar rödakorsrörelsen behovet av rent vatten och sanitet på den amerikanska kontinenten. 77 miljoner människor har enligt den panamerikanska hälsoorganisationen inte tillgång till rent vatten.

Omkring 103 miljoner människor har otillräcklig tillgång till sanitära bekvämligheter. Över hela världen lever fler än 2,6 miljarder människor under liknande omständigheter och fler än 1 miljard är hänvisade till vattenkällor som är förorenade.

- Effekterna av denna situation är inte acceptabla och kan inte tillåtas fortsätta, menar Olegario Vazquez Rana som är ordförande i Mexikos Röda Kors som leder Internationella Röda Korsets delegation vid den fjärde omgången av World Water Forum som pågår i Mexiko City och som avslutas den 22 mars.

Många orkaner förra året
År 2005 kommer att gå till historien som ett av de mest orkantäta åren som drabbat Amerika. Internationella Röda Korset bidrog till Amerikanska Röda Korsets hjälparbete efter orkanen Katrina. Även Guatemala, Haiti, Jamaica, Bahamas, Mexiko, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador och Kuba fick stöd och kunde hjälpa 171 000 drabbade människor. Enbart i Guatemala har 6 000 familjer fått tillgång till rent vatten efter det att orkanen Stan drabbade landet i oktober 2005.

Akuta insatser och långsiktiga projekt
Förutom de akuta katastrofinsatserna, har Internationella Röda Korset utökat sina långsiktiga program för vatten och sanitet.

- För ett år sedan lanserade vi ett globalt initiativ för vatten och sanitet. Målet är att svara mot de permanenta behoven av vatten och sanitet. Elva projekt har redan satts igång som ska nå 1,5 miljoner människor, säger Uli Jaspers, chef för enheten för vatten och sanitet vid Internationella Röda Korset i Genève.

Nu finns projekt på den amerikanska kontinenten, i Afrika och i Asien. Projekten har tillkommit för att garantera att det finns en plan för att ge människor tillgång rent vatten och sanitära bekvämligheter i en katastrofsituation.

Rent vatten minskar dödstalen
Under de senaste tio åren har Internationella Röda Korset försett 6 miljoner människor med rent vatten och sanitära bekvämligheter efter kriser och katastrofer. 2, 5 miljoner människor har fått tillgång till långsiktiga lösningar på behovet av vatten och sanitet. Målet är att denna siffra ska öka till 5 miljoner fram till år 2015.

Genom detta arbete kan antalet dödsfall minska och även antalet sjukdomar som beror på orent vatten och otillräckliga sanitära bekvämligheter, till exempel kolera, denguefeber och diarrésjukdomar. Detta är ett av de viktigaste målen för Internationella Röda Korset i sin strävan att uppfylla millenniemålen för global utveckling.

Mexiko
Gisela Casarín, Kommunikationschef Mexikos Röda Kors, tel: +52 55 10 19 05 89

Genève
Jean-Luc Martinage, pressekreterare, tel: +41 22 730 42 96/+ 41 79 217 33 86
Eva M. Calvo, pressekreterare, tel: +41 22 730 43 57/+ 41 79 217 33 72
Journummer, tel: +41 79 416 38 81