Skip to main content

Varför jagas familjen Asad?

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:20 CET

Kampen mot terrorn får inte bekämpas på bekostnad av mänskliga rättigheter. Det skriver Röda Korsets chefer Bengt Westerberg och Christer Zettergren i en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet.

Vi är starkt oroade över att Säpo springer Bushadministrationens ärenden och att Sverige börjar likna Östeuropas gamla polisstater. Påstådd terrorverksamhet får inte bekämpas på bekostnad av mänskliga rättigheter, skriver Röda korsets chefer Bengt Westerberg och Christer Zettergren med anledning av att regeringen överväger att utvisa den plågade trebarnspappan Hassan Asad till Jordanien.

Tänk dig att du blir uppringd av polisen och uppmanad att ­anmäla dig på en polisstation i morgon bitti. Du undrar förstås varför men får inget veta. Väl där blir du anmodad att komma tillbaka nästa dag, och nästa, dag efter dag. Du får fortfarande inte veta varför.

Så en dag kastas du i fängelse, fortfarande utan att någon berättat vilket brott du anklagas för ­eller eventuellt har gjort dig skyldig till. Hela situationen är så absurd, så otänkbar, att du nog inte riktigt kan föreställa dig hur det skulle kännas.

Så vad handlar det om? En bild från gamla Östeuropa? En historia ur en agentfilm? Om det vore så väl. Dessvärre utspelar sig detta i Sverige 2007. Just nu.

Hassan är jordansk medborgare och bosatt i Sverige sedan 1996. Han anses vara ett hot mot rikets säkerhet, ett terroristhot. Därför ska han utvisas ur Sverige till Jordanien. Med tvång ska han skiljas från sin familj, fru och tre barn, trillingar, som nyligen blivit svenska medborgare samtidigt som han själv fått nej utan att få veta varför.

Utvisningsbeslutet har fattats av Migrationsverket. Det grundar sig på hemlig information från Säpo. Förmodligen känner inte Migrationsverket till innehållet i denna information och inte ens Hassan själv får veta vad han anklagas för.

Beslutet har överklagats till rege­ringen som är högsta instans i så kallade säkerhetsärenden. ­Innan regeringen beslutar ska Migra­tionsöverdomstolen yttra sig i fallet, men bara i frågan om det föreligger så kallad verkställighetshinder, det vill säga sådan risk för förföljelse, dödsstraff ­eller tortyr i Jordanien att Hassan inte kan utvisas dit. När Migrations­överdomstolen sagt sitt fattar ­regeringen beslut.

Migrationsminister Tobias Billström har framhållit att det är "regeringens skyldighet att se till att vårt land inte blir en tillflykts­ort för säkerhetshotande verksamhet". Vi delar naturligtvis den uppfattningen.

Men det är allvarligt om terroristbekämpningen tillåts ske på bekostnad av de mänskliga rättigheterna. Denna kräver att varje individ som står anklagad för ett brott måste få ta del av anklagelserna, få möjlighet att försvara sig och få dessa prövade av en opartisk domstol.

Vad har Hassan gjort sig skyldig till? Han uppger själv i en intervju att han tror att misstankarna mot honom beror på att han på olika sätt försökt att hjälpa utsatta pales­tinier, människor som lever under extremt svåra omständigheter i det land där han en gång föddes. Vi vet inte om det stämmer. Men vi kan konstatera att om han har rätt sitter vi också på de ankla­gades bänk: Röda Korset gör omfattande humanitära insatser i Pale­stina och har inga planer på att ­avbryta dem.

Vi känner en stark oro över att det i själva verket inte är Säpo som har anklagelser mot Hassan utan USA.

När två personer för några år ­sedan under skandalösa former utvisades till Egypten var det amerikanarna som var pådrivande. I dag vet vi, inte minst genom många vittnen från Guantánamo­fängelset, att USA i åtskilliga fall har fängslat oskyldiga och behand­lat dem i strid med internationella regler om mänskliga rättig­heter och krigets lagar (humanitära rätten).

Under Almdedalsveckan i somras frågade Röda Korset och ­andra frivilligorganisationer ut parti­ledare eller partisekreterare från samtliga riksdagspartier, också de nuvarande regeringspartierna, om den internationella politiken. Alla de svarande var ytterst kritiska mot de amerikanska övergreppen på den internationella rätten.

Utan undantag, och utan att darra på målet, framhöll partiföreträdarna att det är viktigt att Sverige för kampen mot terrorismen på ett sätt som inte kränker mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Det är oerhört angeläget att den principen får gälla också i fallet Hassan Asad.
Att reagera mot hur Hassan Asad behandlas handlar inte om att ta ställning till om han är en säkerhetsrisk eller inte - eller om han har gjort sig skyldig till brott eller inte - det vet vi ingenting om.

Men det är oacceptabelt att be­hand­lingen av honom kan fortgå i ett samhälle som kallar sig rättssäkert och i ett land som ­säger tro på att internationell rätt är ett sätt att skapa en bättre värld.

Därför måste han få möjlighet till en rättssäker process.

Bengt Westerberg
ordförande
Svenska Röda korset

Christer Zettergren
generalsekreterare
Svenska Röda korset