Skip to main content

World Disasters Report 2010 - Bristande politiskt ledarskap ökar risken för nya katastrofer

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 04:00 CEST

Mer än 2,5 miljarder människor som bor i snabbt växande städer i låg- och medelinkomstländer löper risk att råka illa ut i samband med framtida katastrofer. Bristfällig politisk styrning, dålig infrastruktur, klimatförändringar och avsaknad av förebyggande arbete kommer att öka fattiga stadsbors utsatthet dramatiskt. Det hävdar Internationella Rödakors- och rödahalvmånerörelsen i sin årligen återkommande World Disasters Report som presenteras globalt onsdagen den 22 september.

Den snabba urbaniseringen banar väg för fler katastrofer och vare sig regeringar, myndigheter eller organisationer har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera de risker som snabb stadstillväxt för med sig. Det saknas ofta policy och strategi för arbete i städer, utan fokus är fortsatt på landsbygdsutveckling.

Rapporten beskriver hur upp till hälften av befolkningen i många låg- och medelinkomstländer lever i provisoriska bosättningar dit grundläggande samhällsservice inte når. Vräkning med våldsamma medel är ett ständigt hot mot städernas fattiga som lever generation efter generation utan papper på vare sig mark eller hus. När dessa drabbas av en katastrof och förlorar sina ägodelar hamnar de ofelbart sist i kön igen. Hotet från klimatförändring måste tas på allvar och det påpekas att många städer är extremt utsatta på grund av sitt geografiska läge i låglänta kustzoner. I Alexandria i Egypten skulle till exempel en höjning av vattennivån på 50 centimeter göra mer än 2 miljoner människor hemlösa vilket enligt FN:s klimatpanel inte är en orimlig utveckling.

– Det vi kallar riskreducering eller förebyggande arbete är komplicerat och svårigheterna beror ofta på det så kallade sårbarhetsgapet, säger Thomaz Carlzon, katastrofrådgivare i Röda Korset. Å ena sidan är risker och hot stora men å andra sidan saknas politiskt ledarskap och ekonomiska förutsättningar för att möta dessa. Miljötänkandet är inte tillräckligt utvecklat och lokalbefolkningen saknar politiskt inflytande.

Många människor söker sig till städer och rapporten pekar på flera exempel som visar att med god politisk ledning kan trygghet och välstånd skapas. Erfarenheten visar också att med rättvis fördelning av resurserna minskar risken för våld och hälsan blir bättre liksom att folkligt deltagande och inflytande över beslut förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling. De nya utmaningarna, efter jordbävningen i Haiti och översvämningarna i Pakistan, blir att inte bara återuppbygga utan bygga upp ännu bättre än tidigare, med ett riskreducerande eller förebyggande perspektiv som grund.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Thomaz Carlzon
, katastrofrådgivare Röda Korset
Telefon: 08-452 4787

Marie-Françoise Borel
, kommunikatör IFRC                       
Telefon: + 41 22 730 43 46 / + 41 79 217 33 45

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument