Skip to main content

World Disasters Report: "Förebyggande arbete spar både liv och pengar"

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 15:08 CEST

Antalet katastrofer ökar i världen, liksom styrkan och komplexiteten och det leder till att de humanitära behoven ökar dramatiskt. Flykt undan krig och förföljelse, klimatförändringar och extrema väderhändelser bidrar till att skapa denna hittills oöverträffade nivå av humanitära behov och det kan inte mötas med enbart katastrofinsatser i efterhand.

Det är det viktigaste budskapet i World Disasters Report 2016 – “Resilience: Saving lives today, investing for tomorrow” somRödakors- och rödahalvmånerörelsen presenterar i dag. Rapporten handlar om resiliens, dvs. samhällens motståndskraft and förmåga till återhämtning efter katastrofer. Rapportens huvudtes är att man måste satsa mer resurser på riskreducerande arbete.

I rapporten hävdas att:

  • Världen står inför aldrig tidigare skådade kriser och komplexa utmaningar.
  • De humanitära behoven växer och överträffar de resurser som avsätts.
  • Det krävs en ny strategi för finansiering av internationellt bistånd.
  • Att bygga motståndskraft kan vara komplicerat, men det är den enda hållbara vägen framåt.
  • Att bygga upp motståndskraft börjar i lokalsamhället.
  • Men rapporten konstaterar också att det inte bara handlar om pengar och nya finansieringsmodeller; det krävs ett helt nytt förhållningssätt som öppnar för nya partnerskap och innovation.

I dag är fler än 65 miljoner människor på flykt undan krig och förföljelse. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av UNHCR. Fler än 98 miljoner människor drabbades av katastrofer 2015 och klimatet var en orsak i 92 procent av dessa. Betecknande nog noterades 32 allvarliga situationer av torka 2015, vilket var mer än dubbelt så många som årsgenomsnitt under de senaste tio åren, och 2015 var det varmaste året sedan moderna mätningarna började göras år 1880.

  • Riskreducerande och förebyggande arbete är att investera i motståndskraft och vi vet att det spar både liv och pengar, säger Melker Måbeck, Röda Korsets tf. Generalsekreterare. Detta avspeglas inte i planering och finansiering så där måste vi tänka om.

Av den summa som spenderats på internationellt bistånd mellan 1991 och 2010, har bara 0,4 procent gått på att minska riskerna. Och av de pengar som spenderats på specifikt på katastrofer har bara 12,8 procent gått till katastrofriskreducering .

Viktigt är investeringar i motståndskraft inte bara en fråga om ekonomi. I rapporten hävdas att vi måste arbeta för att bygga starka partnerskap och koalitioner, och vi måste investera för att stödja samhällen och lokala aktörer att spela en större roll för att förbättra sin egen säkerhet.

World Disasters Report är en årligen återkommande rapport som ges ut av Rödakors – och rödahalvmånerörelsen. Rapporten innehåller en faktadel med statistik och en tematisk del. Här ett urval av fakta som presenteras i rapporten:

65,3 miljoner människor var på flykt undan krig och förföljelse i slutet av 2015, jämfört med 59,5 vid utgången av 2014. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av UNHCR. (UNHCR, 2016)

Den frekvens med vilken människor flyr krig och förföljelse har ökat från 6 personer per minut under 2005 till 24 personer per minut 2015. (UNHCR, 2016)

98,6 miljoner människor drabbades av katastrofer 2015 och klimatet var en faktor i 92 procent av dessa. Betecknande nog noterades 32 stora torkkatastrofer, vilket var mer än dubbelt så många som årsgenomsnittet de senaste tio åren. (UNISDR, 2016)

2015 var det varmaste året sedan de moderna mätningarna började göras 1880 och förlänger en trend; 15 av de 16 varmaste åren som har registrerats har nu varit sedan 2001. Rekordet 2015 är en globalt uppmätt genomsnittstemperatur som överträffade 2014 med 0,13 grader Celsius (0,23 grader Fahrenheit).(NASA, 2015)

Av den summa som spenderats på katastrofer gick 65,5 procent till akuta nödsituationer, 21,7 procent till återuppbyggnad och rehabilitering, medan endast 12,8 procent spenderats på föregripande katastrofriskreducering. (Watson et al. 2015)

För ytterligare information, kontakta:
Micael Lindholm, opinionsstrateg vid Röda Korset
Telefon: 08-452  46 51 eller Röda Korsets pressjour på 08-452 48 20

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns i 190 länder.

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument