Skip to main content

Ytterligare 30 miljoner till stöd för ensamkommande

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 06:30 CET

Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset

Nu står det klart att regeringen förlänger stödet till Svenska Röda Korsets verksamheter för ensamkommande barn och unga. Ytterligare 30 miljoner beviljas för att fortsätta utveckla organisationens humanitära insatser.

Svenska Röda Korset är positiva till beslutet att regeringen nu väljer att förlänga stödet till organisationens arbete med ensamkommande barn och ungdomar som fortsatt befinner sig i en utsatt situation.

- Behovet av stöd till ensamkommande barn och ungdomar som är på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga är fortsatt mycket stort. Därför är det positivt att regeringen fortsätter satsningarna för att möta de humanitära behoven, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Redan 2018 fattade regering beslut om att ge Röda Korset 30 miljoner kronor för att utveckla arbetet till stöd för ensamkommande. Nu står det klart att regeringen förlänger stödet även under år 2019. Regeringens satsning möjliggör förstärkning av det breda arbete som redan bedrivs, men även utveckling av humanitära insatser för målgruppen.

- I dagsläget bedriver Svenska Röda Korset verksamheter för ensamkommande barn och unga som befinner sig i eller utanför migrationsprocessen. Vi erbjuder bland annat genom våra 140 mötesplatser gemenskap, sociala aktiviteter och kost. Därtill bedriver vi även behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vårdförmedling, migrationsrådgivning och arbetar med boendestödjande insatser, fortsätter Martin Ärnlöv.

Samtidigt menar Röda Korset fortfarande att regeringen bör åtgärda grundorsakerna till en stor del av den utsatthet som organisationen möter, och därför behöver se över bland annat Lagen om mottagande av asylsökande och möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

- Den utsatthet vi nu ser är en följd av de senaste årens förändringar i migrationslagstiftningen. Röda Korset har länge varnat för hur det kommer drabba den här gruppen i vår kontakt med myndigheter och politiker. Det civila samhället kompletterar offentlig sektor men ensamkommande barn och ungdomar är i behov av långsiktiga åtgärder, säger Martin Ärnlöv

För vidare kontakt:
Fredrik Hammarbäck
Pressansvarig, Röda Korset
Telefon: 08-4524820

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820