Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 113 träffar

Minst 57 barn togs i förvar under 2017

Minst 57 barn togs i förvar under 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 07:30 CET

Idag släpper Röda Korset rapporten Barn i förvar som fokuserar på rättstillämpningen i förvarsbeslut som rör barn. En genomgång av Polismyndighetens beslut visar att minst 57 barn i varierande åldrar togs i förvar under 2017. De flesta barn förvarstas tillsammans med sina familjer men några även som ensamkommande barn. Principen om barnets bästa tycks inte ha tillämpats i 33% av besluten.

Många inlåsta utan motivering i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2012 14:25 CEST

Svenska myndigheter fattar varje år beslut om att låsa in människor som inte begått något brott, utan att motivera varför det är nödvändigt. Det framgår av studien Förvar under lupp som Röda Korset presenterar idag. Studien undersöker på vilka grunder asylsökande tas i förvar samt hur rättssäkra dessa beslut är.

Domstol underkänner upphandling av vård av tortyrskadade

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2012 18:21 CET

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom beslutat att Stockholms läns landsting gjort fel i sin upphandling av psykiatrisk vård av personer med tortyrskador. Upphandlingen får avslutas först när landstinget rättat till felet genom att förkasta WeMind AB:s anbud.

Svenska Röda Korset välkomnar beslut i Europadomstolen

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2011 16:39 CET

Europadomstolen har idag slagit fast att ett återsändande av asylsökande till Grekland bryter mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Svenska Röda Korset hälsar domstolens ställningstagande med stor tillfredsställelse.

Nyheter Visa alla 10 träffar

Röda Korsets är starkt kritiskt till dagens tvångsutvisningar till Irak

Nyheter   •   Jan 19, 2011 16:21 CET

Röda Korset är starkt kritisk till att Sverige idag verkställde dagens uppmärksammade tvångsutvisning av irakier till Bagdad. Detta då det enligt uppgift fanns personer ombord på planet som tillhör särskilt utsatta grupper eller personer som kommer från områden i Irak där FN:s flyktingorgan UNHCR anser är särskilt allvarligt och dit ingen bör utvisas. Dessa personer har behov av skydd

Debattartikel: Därför bistånd

Nyheter   •   Dec 14, 2010 10:00 CET

Biståndet är ett viktigt verktyg i kampen mot fattigdom, svält, sjukdomar och bristande utbildning. Idag inleder Röda Korset, Diakonia, Rädda Barnen och Svenska kyrkan ett samarbete och lanserar hemsidan www.därförbistånd.se. Debattartikeln är grunden till vår gemensamma syn på bistånd som ligger till grund för vårt samarbete..

Debattartikel: Garantera vård till papperslösa

Nyheter   •   Nov 26, 2010 11:44 CET

Skamligt att Sverige inte ger vård till alla som behöver det. Rätten till hälsa står inskriven i de mänskliga rättigheterna som Sverige har ratificerat. 36 organisationer, Rätt-till-vård-initiativet, står bakom kravet att Sverige måste ha en lagstiftning som garanterar att alla människor, med eller utan personnummer, får rätt till vård.

Röda Korset välkomnar Migrationsverkets beslut att stoppa planet till Irak

Nyheter   •   Nov 17, 2010 15:22 CET

Röda Korset välkomnar Migrationsverkets beslut att stoppa planet med tvångsutvisade asylsökande till Irak och förutsätter att beslutet gäller fram tills Europadomstolen klargjort rättsläget. Det är inte bara den kristna minoriteten som drabbas av den försämrade säkerheten i Irak. Europadomstolen rekommenderar att alla tvångsutvisningar till Bagdad stoppas och detta bör Migrationsverket följa.

Evenemang Visa alla 17 träffar

Pressinbjudan: Diskutera Afghanistan och andra utmaningar med Internationella Rödakorskommittén

Evenemang   •   Jan 19, 2011 10:50 CET

Röda Korset bjuder in till pressmöte med Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) operativa chef, Pierre Krähenbühl. Medverkar gör även Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström och Sidas chef för det humanitära biståndet, Per Byman. Afghanistans befolkning är extremt utsatt och sårbar efter långvariga konflikter i landet. Konflikten har trappats upp ytterligare och ut...

2011-01-24, 11:15 - 12:15 CET

Röda Korset Hornsgatan 54 Stockholm

Rätt till vård - konferensen

Evenemang   •   Nov 12, 2010 08:42 CET

Rätt till vård - konferensen, är ett arrangemang om papperslösas tillgång till vård som vänder sig till alla som berörs av frågan. Konferensen arrangeras av Röda Korset tillsammans med övriga 35 medlemsorganisationer i Rätt till vård-initiativet. Medverkande bla: Paul Hunt, FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, Nathalie Simonnot, Anders Björkman, Anne Sjögren, Gunilla Klingberg, Tho...

2010-11-26, 08:00 - 17:15 CET

Sal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna Pressackreditering: Martin Gerdin, telefon 070-8539598 press@ratttillvard.se

Tortyr – överlevandes rättigheter och statens skyldigheter / MR-dagarna i Örebro

Evenemang   •   Nov 11, 2010 15:41 CET

Vad är tortyr? Vilka skador och men får den som har torterats och hur kan de behandlas? Torterare går fria, vem ser till att de döms? Hur kan de som drabbats annars få upprättelse? Tortyr är ännu inte kriminaliserat i svensk lag - det är viktigt att en ändring kommer till stånd! Medverkande: Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Brita Sydhoff, chef för IRCT i ...

2010-11-15, 11:00 - 12:30 CET

Conventum, Kongressen M2, Örebro Pressackreditering: caroline.matsson@mrdagarna.se, 08-462 44 71

Barnets bästa i asylprocessen - MR-dagarna i Örebro

Evenemang   •   Nov 11, 2010 15:22 CET

Hur tillämpas principen om barnets bästa i asylprocessen? Anna Lundberg, forskare, och styrelseledamot i Svenska Röda Korset, var under 2006-08 projektledare för ett forsknings- och utbildningsprojekt som hette "Barnets bästa i den svenska asylprocessen - från ord till handling" som genomfördes i samverkan med BRIS och Malmö Högskola. Anna berättar om projektet och en representant från Migratio...

2010-11-15, 16:30 - 18:00 CET

Conventum, Teatercafét M34 i Örebro Pressackreditering: caroline.matsson@mrdagarna.se, 08-462 44 71

Bilder Visa alla 95 träffar

Dick Clomén

Dick Clomén

Dick Clomén är folkrättsjurist i Svenska Röda Korset.

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Kalle Lindberg, Röda Korset
Storlek

3,16 MB • 3312 x 4416 px

När kriget drabbar

När kriget drabbar

Folkrätten är från och med i år en del kursplanen för samhällskunskap för grundskolan. Svenska Röda Korset har ett unikt mandat, att till...

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Kalle Lindberg, Röda Korset
Storlek

799 KB • 1181 x 845 px

Åsa Molde vid gränsen till Libyen

Åsa Molde vid gränsen til...

Åsa Molde och hennes finska kollega ingår i ett sjukvårdsteam som skulle arbeta för Internetionella rödakorskommittén i Libyen. Eftersom...

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Foto: Mathias Depardon/ ICRC/Getty Images
Storlek

806 KB • 2298 x 1527 px

Pierre Krähenbühl, operationell chef i Internationella Rödakorskommittén

Pierre Krähenbühl, operat...

Pierre Krähenbühl är i Sverige för att diskutera det fortsatta samarbetet med Svenska Röda Korset och Sverige. Sidas stöd till ICRC var 4...

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Karin Tengby/ Röda Korset
Storlek

1,18 MB • 1880 x 2684 px

Videor 4 träffar

Röda Korsets insamlingsfilm för Pakistan

Röda Korsets insamlingsfi...

Film som visar det översvämningsdrabbade Pakistan och hur man kan skänka pengar.

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

13,2 MB • 800 x 438 px

Bildspel från det översvämningsdrabbade Pakistan

Bildspel från det översvä...

Bildspel som visar de översvämningsdabbades situation i Pakistan. Bilderna kommer från IFRC/Röda Korset och från Reuters med tillstånd fr...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

79,1 MB • 768 x 576 px

Röda Korsets Första hjälpen-app: Luftvägshinder

Röda Korsets Första hjälp...

Röda Korsets Första hjälpen-app: Luftvägshinder

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

14,3 MB • 800 x 450 px

Röda Korset släpper iPhone-app som räddar liv

Röda Korset släpper iPhon...

Röda Korset bedriver sedan länge utbildning i första hjälpen. För att förbättra tillgängligheten ytterligare lanserar nu Röda Korset "För...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

22,7 MB • 800 x 450 px

Dokument Visa alla 36 träffar

Förvar under lupp - en studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

En studie av 953 beslut och domar rörande förvar och placeringar från Migrationsverket, Polisen, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Studien visar att svenska myndigheter ofta inte prövar om olägenheterna som tvångsåtgärderna medför för individen står i rimlig proportion till vad samhället kan vinna i form av smidigare avvisningar och utvisningar.

Rapport - Haiti earthquake 2010 – one year progress report

Omkring 230 000 människor miste livet i jordbävningen i Haiti tisdagen den 12 januari 2010 och tre miljoner i ett av världens fattigaste länder drabbades hårt. Ett år efter katastrofen bor fortfarande omkring en miljon människor i tält och återuppbyggnaden förväntas ta lång tid. Röda Korsets insatser kommer att behövas i landet under mycket lång tid framöver.

Brev till regeringscheferna i Norden som uppmanar till förbud mot kärnvapen

Brevet som de fem nordiska rödakorsföreningarna i Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige uppmanar de nordiska regeringarna att arbeta för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Kärnvapen är det mest kraftfulla vapnet som finns och skulle kunna föröda hela mänskligheten på några minuter. Röda Korset anser att det aldrig kan motiveras ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

Rapport: Out of harm’s way - Injecting drug users and harm reduction

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens nya rapport, inför världsaidsdagen den 1 december, visar att otillräcklig tillgång till hiv-prevention, behandling och stöd för sprutnarkomaner kränker de mänskliga rättigheterna. 3 miljoner av världens uppskattningsvis 15,9 miljoner sprutnarkomaner lever med hiv. Relativt billiga åtgärder skulle ge betydande skademinskning.