10 årsjubileum på mötesplatsen

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 09:36 CEST

I år är det 10 år sedan Ljusdals Röda Korskrets öppnade sin mötesplats och butik i centrala Ljusdal. Välkommen på tårtkalas 24 augusti.

Riv upp lagförslaget - inte familjer

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2016 19:00 CEST

Nu får den som flytt till Sverige vänta i flera år på att få återförenas med sina barn, sin make eller maka. Vissa grupper kommer inte att kunna återförenas med sina familjer över huvud taget. Åtminstone inte så länge den här lagen gäller. Vi ser en stor risk att de anhöriga som fortfarande befinner sig i kriget i Syrien och andra krigsdrabbade länder nu beger sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet. Det skapar också en oerhörd otrygghet och stress för den som sitter på ett asylboende att inte veta när man får återse sin familj.

Röda Korset har en viktig roll i flyktingmottagandet. Vi arbetar bland annat med hälso- och integrationsfrämjande insatser i asylmottagandet, med ensamkommande barn, med efterforskning och familjeåterförening samt med vård och behandling av traumatiserade och torterade. Vi möter dagligen människor som är förtvivlade eftersom de får vänta i år på att få återse sin familj. Kommuner, arbetsförmedlare och gode män hör av sig till Röda Korset med frågor om familjeåterförening och vittnar om hur det kan vara svårt eller omöjligt att tillgodogöra sig etableringsinsatser om man inte vet vad som hänt ens familj eller om ens barn inte är i säkerhet.

Rätt till familjeåterförening är alltså en avgörande hälso- och etableringsfråga. Och ytterst handlar detta om liv och död! Riv upp lagen, inte familjer.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Hammarbäck, pressekreterare, Röda Korset
Telefon: 08-452 4892

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.
Röda Korsets pressjour: 08-452 4820

Idag har 800 Röda korsare samlats på 10 platser runt om i landet: Flyktingar och skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige kommer att få tidsbegränsade uppehållstillstånd på upp till tre år i stället för permanenta uppehållstillstånd. Det framkommer av regeringens förslag som riksdagen ska ta ställning till inom kort.Röda Korset är djupt oroat över det här nya lagförslaget.

Läs vidare »

Rödakorsvärdar på akutmottagningen i Växjö

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:04 CEST

Växjö rödakorskrets har utökat verksamheten på Växjö centrallasarett med rödakorsvärdar på akutmottagningen. För många är väntan på akuten lång och orolig, då finns rödakorsvärdarna där som ett stöd genom samtal, svara på frågor angående väntetiden, ordna med något att äta, eller följa med till röntgen. För de patienter som kommer in utan anhöriga är värdarnas närvaro särskilt viktig.

Röda Korset Härnösand öppnar dörrarna för ny verksamhet

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 15:03 CEST


Under sommaren 2017 riktar Röda Korset extra kraft mot asylboendet Soludden i Härnösand. Syftet är att se vad de boende behöver för att få de bästa möjliga förutsättningarna för en bra integration in i det svenska samhället.

- Ja, vi fick under försommaren ett positivt besked från Svenska Röda Korset på en ansökan vi lämnat in. Det var öronmärkta pengar som de lokala kretsarna kunde söka för aktiviteter mot målgruppen nyanlända och asylsökande. Vi lägger redan idag mycket kraft på den här gruppen människor, men med hjälp av det här bidraget kan lägga resurser på uppsökande verksamhet. Vi ser att det finns ett stort behov, förklarar Peter Hasselborg, kretsordförande på Röda Korset Härnösand.

Projektet sträcker sig från juni till september 2017 och det är Jessica Ögren som är projektledare.

- Vi har redan nu fått en mycket positiv respons både från bland andra Migrationsverket, Härnösands kommun och allmänheten. Som ett första steg sammanställde vi alla de aktiviteter som sker i Härnösand under sommaren och som boende på Soludden är välkomna att delta i. Det blev en imponerande lista, så nya aktiviteter är ingenting som Röda Korset behöver ta tag i. Däremot ligger det en stor utmaning i att informationen ska nå fram till de här människorna, säger Jessica Ögren, projektledare på Röda Korset.

På Röda Korset i Härnösand pågår många aktiviteter. Förutom Kupan, som inte bara är en second hand affär utan även en viktig mötesplats, så finns även läxhjälp, svenskaprat, kvinnogrupper, handarbetsgrupper med mera.

-De frivilliga gör redan idag ett fantastiskt jobb och är så viktiga för mottagandet i Härnösand. Deras samlade kunskap är värdefull när vi tittar på ett specifikt boende som Soludden, och faktum är att vi har redan nu har identifierat ett intresseområde. Vi vill ta initiativet till familjesamtal och prata om våra erfarenheter att vara förälder. Det finns så mycket att lära av varandra, resonerar Jessica Ögren.

Nu efterlyser Röda Korset Härnösand frivilliga som vill skapa en verksamhet kring föräldrasamtal och föräldrastöd. Är du intresserad så ta kontakt med Jessica Ögren, 0727-151 150, jessica.ogren@redcross.se

Under sommaren 2017 riktar Röda Korset extra kraft mot asylboendet Soludden i Härnösand. Syftet är att se vad de boende behöver för att få de bästa möjliga förutsättningarna för en bra integration in i det svenska samhället.

Läs vidare »

Lokal representation på Röda Korsets extra kretsstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 22:10 CEST

Den 6 maj håller Svenska Röda Korset en extra riksstämma i Stockholm. Riksstämma kommer att behandla frågan om val av ordförande i Svenska Röda Korset fram till nästa ordinarie riksstämma som hålls 2019. Ljusdals Kommun representeras under stämman av Åsa Älander från Tallåsen.

Stor givmildhet i Ljusdal

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2016 11:32 CET

När Röda Korset i Ljusdal har summerat 2015 visade det sig att ljusdalsborna har visat stor givmildhet under året. Hela 165,000:- har man kunnat skicka till olika Röda Korsaktiviteter runt om i världen under föregående år. - Pengarna har gått både till akutinsamlingar och långsiktiga projekt, berättar Åsa Älander ordförande i Ljusdals Röda Korskrets.

Svenska Röda Korsets generalsekreterare till Linköping

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2016 17:13 CET

Tisdag 9 februari kommer Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström till Linköping. Pressen är välkommen kl 13:30 då Ulrika besöker Skäggetorp och kl 18 då Ulrika föreläser på Föreningshuset Fontänen. Ulrika kommer att berätta om Röda Korsets akuta arbete med flyktingar men också om långsiktiga insatser i världen.

Rosor till Växjöborna

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2015 16:06 CET

En grupp asylsökande från Syrien vill dela ut rosor till Växjöborna för att visa sin tacksamhet för det fina mottagandet de fått i Växjö. På fredag kl 14.00 vid Speakers Corner i Växjö kommer rosorna delas ut och det kommer bjudas på musik.

Julfika för asylsökande i Växjö

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 15:27 CET

Röda Korset i Växjö bjuder in de asylsökande boende på Butapalats till en julfika. Det kommer bjudas på glögg och pepparkakor, dans runt granen, julklappsutdelning, musik och dans av asylsökande och mycket mer. Under hösten har Röda Korset haft många aktiviteter med de asylsökande såsom filmvisning, volleyboll, tipspromenad, museibesök och sightseeing för att nämna ett fåtal.

FN-diplom till Röda Korset

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 14:35 CET

Idag, på MR-dagen, har Röda Korsets center för torterade flyktingar i Stockholm fått motta Stockholms FN-förenings Diplom för försvar av de mänskliga rättigheterna. Årets diplom delas med Malena Ernman.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

I detta pressrum görs lokala utskick och kontaktperson och kontaktuppgifter står på respektive utskick. För övergripande frågor vänligen kontakta Röda Korsets presstjänst.

Om Röda Korset Lokalt

Lokala rödakorsaktiviteter runt om i Sverige

Svenska Röda Korset består av drygt 1100 lokala föreningar runt om i hela landet med omkring 30 000 frivilliga. Frivillighet är livsnerven i Röda Korset och tillsammans bildar engagerade rödakorsare världens största humanitära nätverk som finns tillhands för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Som frivillig i Svenska Röda Korset kan man bland annat engagera sig i aktiviteter med migranter, stödja anhöriga, besöka intagna på häkten och anstalter, besöka äldreboende eller ensamma i hemmet, mötesplatserna, i Första hjälpen, globalt engagemang, läxhjälp, lokal beredskap, telefonjour, språkträning, insamling och förtroendeuppdrag.

Svenska Röda Korsets huvudkontor på MyNewsdesk