Skip to main content

Informationsträff om Mentor till Mentor i Braås - samarbete mellan Röda Korset, Team Braås och Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 10:45 CEST

Onsdag den 7 maj kl.18:30-ca 20.00 har Växjö rödakorskrets i samarbete med Team Braås och Växjö kommun en informationsträff i Braås om integrationsprojektet Mentor till Mentor – En fadderverksamhet.

Mentor till Mentor är ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där nyanlända personer får ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den svensktalande mentorn får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. Det är vår förhoppning att mentorskapet utvecklas till ett ömsesidigt mentorskap - Mentor till Mentor.

 Under minst 6 månader ska man träffa den nyanlända personen/familjen. Det är deras intressen och behov som styr processen. Som svensktalande mentor ska man hjälpa den nyanlända personen att öva svenska genom samtal, vara vägledande och ge information om det svenska samhället.

I utbyte får man utöka sitt egna nätverk och träffa nya människor, möjlighet att lära känna en annan kultur, en merit för sin framtid, träffa andra mentorer på nätverksträffar och en möjlighet att gå kostnadsfria utbildningar och aktiviteter. 


Växjö rödakorskrets har många olika verksamheter som hjälper till i vårt lokalsamhälle. Vi har integrationsverksamhet, besöksverksamhet, rödakorsvärdar på Växjö centrallasarett, häktesbesökare, läxhjälpsgrupper, svenskundervisning, diskussionsgrupper och en sy- och stickgrupp.