Skip to main content

2013 är året då Röhsska museet börjar sitt 100-årsjubileum

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2012 07:00 CET

Jubileumsåren 2013 - 2016

Grunden för Röhsska museet var klar i januari 1913 och därmed har museet snart funnits i 100 år. Nu går museet som en av de främsta kulturinstitutionerna i Sverige, in i ett nytt århundrade, där Röhsska ska vara ett museum i samtiden och framtiden.

Målet är att fira att Röhsska funnits i 100 år och ge museet de bästa förutsättningarna för att klara lika många år till!

Vi vill möta publiken som en stark, förnyad kulturinstitution med nya former för att kommunicera med vår publik. Röhsskas övergripande mål som mångfald, tillgänglighet och sinnlighet ska genomsyra projektet. Vi kommer att bjuda in våra besökare, samarbetspartners, sponsorer, kollegor och vänner att tillsammans med oss leda museet in i ett nytt århundrade.

En intern projektgrupp utformar ett innehållsrikt jubileumsprogram och strukturerar upp de fyra kommande åren. Mycket kraft kommer att läggas på att söka pengar, vilket är en av de stora utmaningarna och förutsättningen för att kunna genomföra 100-årsjubileet.

 

Ett tema för varje år:
2013 – Arkitekturen

Fokus under första jubileumsåret är museibyggnaden och arkitekturen. Vi visar originalritningarna till alla förslag som arbetades fram innan huset äntligen stod färdigt efter 30 års planerande.

Det var 1913 som byggnaden påbörjades och invigningen skedde 1916. Röhsska planerar en galakväll som genomföras under hösten med syfte att locka nya sponsorer och donatorer. Att förnya donatortavlan genom att kunna tillföra fler namn på den, är något som museet ser fram emot!

På plan 2 i museet pågår sedan några år tillbaka en omfattande omgestaltning. Det innebär att sju nya utställningsrum på nästan 800 kvm skall öppnas och fyllas med innehåll. Våningsplanet som länge använts enbart som magasin, kommer att successivt öppna för publik fram till 2016.

Barockkammaren från Sockerbruket i Gamlestaden och Falk Simons silversamling är sådant som redan står klart.  Gestaltning av matsalsinteriören från Hökälla säteri – kommer att vara färdig i slutet av året.

 

2014 – Samlingarna

Under 2014 läggs fokus på samlingarna, för att dra en parallell till 1914 då museet arbetade med att fylla lokalerna.

Ett forskningsprojekt om high-lights i museets samlingar genomförs.

En bok produceras där design, mode och konsthantverk från tidig insamling fram till idag, får komma till sin rätt. Även fatala misstag som har gjorts under insamlandet skall fram i ljuset!

Extern forskning utifrån ett etnologiskt perspektiv, produceras i en publikation.

Tankar finns på att göra ett nytryck av Torild Wulffs bok – med hans hiskeliga insamlingsresor i bl a Mongoliet och Kina, för att införskaffa föremål till museet.

Bakgrundsfakta och historik om Röhsska museet:

”För att fylla det nybildade museet med föremål samlade en grupp göteborgska köpmän in pengar för att förvärva en större samling från ”orientalisten” Fredrik Robert Martin (1868-1933). Under sina resor förvärvade Martin en mängd föremål som han sålde vid hemkomsten. En del av dessa hamnade på Röhsska museet och utgjorde en grundplåt till museets japanska samling. Senare tillkom också en samling med kinesiska föremål genom Thorild Wulffs insamlingsresa till Kina 1912-13. Framtill museet öppnade 1916 genomfördes dessutom flera insamlingsresor i Sverige där man köpte in föremål till det nya museet.”

 

2015 – Föremålen och människorna

Följande år handlar också om Röhsskas samlingar – men vi lägger fokus på människorna och föremålen. Museet bär sitt namn efter de två grosshandlarbröderna Wilhelm och August Röhss som genom en testamentarisk gåva möjliggjorde uppförandet av museet, och kanske kommer deras historia äntligen att berättas.

Ja – vilka historier och skrönor finns om Röhsska? Vilka personer har figurerat i och omkring Röhsska? Här vill vi få med alla som har något att berätta. En publikation med 100 röster om museet, 100 favoritföremål…

 

2016 – Framtiden

Under det sista jubileumsåret läggs fokus på framtiden. Hur förbereder vi inför de nästkommande 100 åren? Hur kommer museet att se ut? Hur vill besökarna att museets skall se ut? Och vilken roll skall och kommer det att ha?

Röhsska har valt att kalla dessa fyra år av firande för Jubileumsåren 2013-2016 och kommer att visualisera detta genom en speciellt framtagen logotyp, som vi börjar arbete med under 2013.

En övergripande tanke med jubileet är att historiskt blicka tillbaka, se vad vi åstadkommit, kan återanvända och ta med oss in i framtiden.

Låter det spännande – vill du följa oss på Röhsska museet under dessa innehållsrika år?

Kontakta gärna

Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden

Bifogade filer

Word-dokument