Skip to main content

Taggar

om roks

kvinno- och tjejjourer

opinionsarbete

Kvinnotryck nr 3/2014: 30 år av systerskap

Kvinnotryck nr 3/2014: 30 år av systerskap

Dokument   •   2014-10-15 14:16 CEST

Intervju med Roks första ordförande Ebon Kram om hur allt började. Två generationer jourkvinnor från Ljungby berättar om sitt engagemang, och flera andra som varit med från början delar med sig av sina finaste minnen. Möt också komikern Emma Knyckare, antiporraktivisten Gail Dines, och kvinnorörelsen på Island - som alltid har champagnen på kylning.

Det sista de berättar - om incest och andra sexuella övergrepp

Roks rapport 1/2013. Rapporten innehåller tjej- och kvinnojourernas erfarenheter av att möta stödsökande som utsatts och utsätts för incest och andra sexuella övergrepp, samt reflektioner.

Kvinnotryck 2 2014 Tema: Valet

Kvinnotryck 2 2014 Tema: Valet

Dokument   •   2014-07-02 16:01 CEST

Kvinnotryck granskar partierna och djupintervjuar Stefan Löfven och Gudrun Schyman inför Riksdagsvalet 14 september. Hur tänker de garantera långtidsfinansierade kvinnojourer som kan behålla sin självständighet?

Kvinnotryck nr 2, 2014 Partienkät

Kvinnotryck nr 2, 2014 Partienkät

Dokument   •   2014-06-16 10:38 CEST

Roks statistik tjejjour 2013 Nya frågor

Roks statistik tjejjour 2013 Nya frågor

Dokument   •   2014-04-10 09:52 CEST

Roks statistik tjejjourer 2013

Roks statistik tjejjourer 2013

Dokument   •   2014-04-10 09:50 CEST

Roks statistik Kvinnojourer 2013

Roks statistik Kvinnojourer 2013

Dokument   •   2014-04-10 09:49 CEST

Roks statistik Kvinnojour 2013 Nya frågor

Roks statistik Kvinnojour 2013 Nya frågor

Dokument   •   2014-04-10 09:49 CEST

Kvinnotryck 1/2014

Kvinnotryck 1/2014

Dokument   •   2014-03-21 11:49 CET

Kvinnotryck 1/2014 Tema: Språket och skammen. Redaktör: Unni Drougge.

Våld mot äldre kvinnor

Våld mot äldre kvinnor

Dokument   •   2013-01-22 14:48 CET

År 2012 satte Roks extra fokus på våld mot äldre kvinnor. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor, kvinnojourernas erfarenheter, och Roks åtgärdsförslag.

Fruimporten fortsätter. Om kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer.

Roks andra rapport om fruimport, med en mer ingående beskrivning av problematiken: Vilka är de importerande männen? Varifrån kommer kvinnorna? Fallbeskrivningar visar de katastrofala konsekvenser nuvarande regelverk och praxis får för enskilda kvinnor. Rapporten visar även hur förutsättningarna för att hjälpa de utsatta kvinnorna har försämrats under senare år och avslutas med fyra åtgärdsförslag.

Grov kvinnofridskränkning - vad vet vi efter 10 år?

Roks rapport från 2010. Brottet grov kvinnofridskränkning skulle belysa den psykiska terror som våldsutsatta kvinnor upplever, att understryka att de straffbara gärningarna inte nödvändigtvis skulle behöva preciseras till tid och rum, och att synliggöra att gärningarna ingår i ett led i en våldsprocess. Roks rapport visar att detta mål inte har förverkligats.

Täckmantel: äktenskap. Kvinnojourernas erfarenhet av fruimport

Roks första rapport om fruimport från 2009, som väckte stor uppmärksamhet när den kom. Rapporten kartlägger kvinnojourernas erfarenhet av fruimport, förklarar vilka svårigheter kvinnojourerna möter när de försöker stötta dessa kvinnor och vilka lagar och konventioner som gäller. Slutligen finns här Roks första åtgärdsförslag för att komma tillrätta med problemet.