Skip to main content

Inga nya svar om Terrafems boende efter interpellation

Nyhet   •   Feb 28, 2014 16:48 CET

Idag hölls interpellationsdebatt i riksdagen om det uteblivna stödet till Terrafem. Gustav Fridolin (MP) ställde frågan om regeringen tänkte vidta åtgärder för att ge jouren det utlovade förstärkta stödet? "För de kvinnor som behöver stöd från en kvinnojour kan det ytterst handla om liv och död", sa han. Men det kom inga nya svar.

– Det är bra att frågan lyfts i riksdagen. Men tråkigt att så många felaktigheter florerar från ministern; jag beklagar begreppsförvirringen. Hon blandar ihop vilka bidrag Roks kan ge sina jourer, kommenterar Roks ordförande Angela Beausang, som var på plats i riksdagen tillsammans med representanter från Terrafem.

– Barn- och äldreminister Maria Larsson besvarade inte en enda av Gustav Fridolins frågor. Hon duckade, sa Indira Limakeshi, vice ordförande, kvinnojouren Terrafem efter debatten.

Fridolin inledde med att understryka frågans allvar: "För de kvinnor som behöver stöd från en kvinnojour kan det ytterst handla om liv och död", varpå han efter ministerns inledning konstaterade att tre frågor fortfarande hängde i luften:

* Varför nämnde ministrarna explicit Terrafem i sin debattartikel i höstas, om det nu är så att en förstärkning av medel inte kunde komma Terrafems skyddade boende till del?

* Hur kan ministern inte anse sig ha något svar på hur ni ska täppa till de luckor som gör att pengarna inte hamnar där ni vill att de ska hamna?

* Varför uttrycker inte ministern att ni är bekymrade över att Terrafems skyddade boende nu riskerar att stängas?

Maria Larsson svarade:

– Det är två organisationer som är rikstäckande och Terrafem är medlem i den ena. Terrafem har också ett nationellt uppdrag i form av en jourtelefon, för den har också Terrafem fått nationella medel. Man kan alltid diskutera om det skulle uttryckts tydligare i artikeln, men det är inget löftessvek. Vi har fördubblat stödet och vi skriver "exempelvis" i artikeln så den är helt i enlighet med det som faktiskt är en verklighet, förklarade Maria Larsson.

Ministern hänvisade även Terrafem att söka pengar från Roks. Fridolin konstaterade att i det beslut som Socialstyrelsen skriver till Roks är det tydligt att de inte får ge bidrag till verksamheter som kan tänkas få andra statliga medel.

– Jag beklagar att det fortfarande råder en sådan begreppsförvirring från ministern. Vi har fått 5,3 miljoner att fördela till våra 117 jourer. Den summan varken kan eller ska finansiera den löpande verksamheten på Terrafems stödboende, säger Angela Beausang och tillägger:

– Det var heller inte rätt av regeringen att försöka ta äran åt sig av det arbete som sedan 1980-talet lagts på att bygga upp kvinnojourerna i landet. Inget parti eller regering kan ta äran åt sig av detta, utan något som går utöver partipolitiken. Jag tycker också att det var tråkigt att socialdemokraterna inte deltog i debatten idag.

Även Amineh Kakabaveh (V) och Carl B Hamilton (FP) deltog i debatten.

Bakgrunden till dagens interpellation är debattartikeln "Kvinnojourer får mer pengar" i SvD, där jämställdhetsminister Maria Arnholm och barn- och äldreminister Maria Larsson, skrev: "I budgetpropositionen för 2014 finns en permanent höjning av bidraget som innebär att den tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor ligger kvar och förstärks med ytterligare 13,4 miljoner kronor under 2014. Från och med 2015 blir det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen. För kvinnojourerna blir det mer än en fördubbling av medlen. Det betyder en förstärkning för bland annat de kvinnojourer som arbetar nationellt, som exempelvis Terrafem, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, och Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR."