Skip to main content

Roks frågar ut parlamentariker inför EU-valet

Nyhet   •   Maj 15, 2014 08:00 CEST

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, släpper sin stora utfrågning av svenska EU-parlamentariker kring var de står i tre centrala frågor som gäller mäns våld mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt problem i hela Europa. Nyligen visade en rapport att 13 miljoner kvinnor i EU utsatts för fysiskt våld under undersökningsperiodens tolv månader. En av 20 kvinnor har blivit våldtagen efter sin 15-årsdag. Parlamentarikerna har ansvar att på politisk väg ändra detta. Innan vi lägger vår röst vill vi veta hur de tänker göra det, säger Karin Svensson, ordförande Roks.

Roks har valt ut 3 frågor att belysa med utgångspunkt från det arbete kvinno- och tjejjourer gör. Det är Istanbulkonventionen, Sexköpslagen och Asyl- och integrationsfrågor.

– Istanbulkonventionen, eftersom den övergripande tar upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Sexköpslagen, efter Mary Honeyballs betänkande, som bygger på att sexköparen kriminaliseras och inte den som befinner sig i prostitution är det dags att ta nästa steg. Papperslösa kvinnor och kvinnor som utsätts för fruimport, är en grupp som måste få sina rättigheter garanterade, säger Karin Svensson.

Samtliga 31 utfrågade parlamentariker, som representerar elva partier, i undersökningen får frågan vilka de viktigaste feministiska framtidsfrågorna är.

– Roks vill se ett Europa där kvinnor och tjejer får sina rättigheter garanterade. Ett Europa där en feministisk grundsyn genomsyrar besluten. Detta är vårt sätt att ge väljarna en kvinnopolitisk guidning på vägen till valbåsen. Jag hoppas att många tar del av svaren och läser på inför valet. Viktigast av allt: rösta den 25 maj! Utnyttja din demokratiska rätt, säger Karin Svensson.


Om utfrågningen

Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp inom Roks. Utfrågningen skedde via mejl och gjordes av journalist Louise Cederlöf. Svaren kommer att presenteras under torsdagen på www.roks.se

Om frågorna och Roks ställningstaganden

Sexköpslagen:

I våras antog EU-parlamentet, EP, en icke-bindande resolution om sexköpslagen, när de röstade igenom Mary Honeyballs betänkande, som bygger på att sexköparen kriminaliseras och inte den som befinner sig i prostitution. Roks ser Honeyballs förslag som en framgång, men nu är det dags att ta nästa steg. Vi frågade parlamentarikerna: vad tycker du om den icke-bindande resolutionen?

Asyl- och integration, samt Papperslösa kvinnor:

År 2013 sökte minst 353 kvinnor utsatta för fruimport stöd på Roks jourer. Tvåårsregeln och tillfälliga uppehållstillstånd genom anknytning innebär att kvinnorna riskerar att utvisas om relationen med mannen bryts inom två år. Roks anser att kvinnan när hon kommer bör få ett eget uppehållstillstånd som inte är knutet till mannen och hur länge deras relation varar. Vi frågade parlamentarikerna vad de tycker.

Istanbulkonventionen:

Europarådets konvention om mäns våld mot kvinnor antogs 2011. Den innehåller krav om statlig finansiering av kvinnojourer, förbud mot fullmaktsäktenskap och samtyckeslagstiftning. För att träda ikraft måste den ratificeras av ett visst antal medlemsstater, men även EU kan underteckna och ratificera konventionen. I och med att Andorra som tionde land ratificerade konventionen nyligen kan den träda i kraft redan i augusti. Vi frågade om parlamentarikerna anser att EU bör ratificera Istanbulkonventionen?


Politikerna som utfrågats inför valet till EU-parlamentet 25 maj 2014

Lars Adaktusson Kristdemokraterna, KD

Fredrik Federley Centerpartiet, C

Margaret Gärding Feministiskt Initiativ, Fi

Stina Svensson Feministiskt Initiativ, Fi

Soraya Post Feministiskt Initiativ, Fi

Cecilia Wikström Folkpartiet, FP

Erik Scheller Folkpartiet, FP

Marit Paulsen Folkpartiet, FP

Jasenko Selimovic Folkpartiet, FP

Tina Acketoft Folkpartiet, FP

Jörgen Appelgren Junilistan, JL

Camilla Lindberg Junilistan, JL

Peter Eriksson Miljöpartiet, MP

Isabella Lövin Miljöpartiet, MP

Anna Maria Corazza Bildt Moderaterna, M

Karl-Oskar Bohlin Moderaterna, M

Christofer Fjellner Moderaterna, M

Gunnar Hökmark Moderaterna, M

Amelia Andersdotter Piratpartiet, PP

Christian Engström Piratpartiet, PP

Aleksander Gabelic Socialdemokraterna, S

Anna Hedh Socialdemokraterna, S

Ellinor Eriksson Socialdemokraterna, S

Jens Nilsson Socialdemokraterna, S

Jytte Guteland Socialdemokraterna, S

Olle Ludvigsson Socialdemokraterna, S

Marita Ulvskog Socialdemokraterna, S

Malin Björk Vänsterpartiet, V

Mikael Gustafsson Vänsterpartiet, V

Birgitta Sevefjord Vänsterpartiet, V

Kristina Winberg Sverigedemokraterna, SD