Skip to main content

Välkommen till Roks seminarier i Almedalen!

Nyhet   •   Jun 27, 2013 10:32 CEST

Välkommen till Roks seminarier i Almedalen!

3 kvinnor misshandlas varje timme. 17 kvinnor dödas varje år. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Roks har i snart 30 år arbetat mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Kom och lyssna på våra seminarier i Almedalen!

Leva eller låta dö? Om kvinno- och tjejjourernas framtid

Tisdag 2 juli kl 8-9-30, Högskolan Gotland, sal D22.

Fortfarande saknas en långsiktig finansiering av jourernas livsviktiga verksamhet, och just nu kämpar många kvinno- och tjejjourer för sin överlevnad. Välkommen till ett panelsamtal om framtiden för kvinno- och tjejjoursrörelsen.

Med Angela Beausang, ordförande Roks, Miriam Nordfors, politiskt sakkunnig hos jämställdhetsminister Maria Arnholm, Lennart Gabrielsson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Cristina Josefsson, utredare på Socialstyrelsen, Eva Olofsson, V, Agneta Börjesson, MP, och en representant för Socialdemokraterna.

Får inte jag dig jag dig, så ska ingen annan ha dig – om dödligt våld

Tisdag 2 juli kl 10-12, Högskolan Gotland, sal D20.

Varje år dödas omkring 17 kvinnor av män som de har eller haft en nära relation med. Vi ställer representanter från polis, rättsväsende och riksdag till svars – hur ska vi få det dödliga våldet mot kvinnor att minska?

Med rikspolischef Bengt Svenson, kammaråklagare Ulrika Rogland, personsäkerhetsexpert Peter Strandell, Angela Beausang och riksdagsledamöterna Ewa Thalén Finné (M) och Anna Wallén (S).

Seminariet arrangeras tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige.


”Det sista de berättar”. Kvinno- och tjejjourers erfarenheter av incest och andra sexuella övergrepp

Fredag 5 juli kl 10-12, Högskolan Gotland, sal E31.

Både kvinno- och tjejjourer vittnar om hur oerhört skamfyllt det är för tjejer och kvinnor att prata om incest och andra sexuella övergrepp de utsatts för som unga. På seminariet redogörs för de konsekvenser sexuella övergrepp får. Och vi frågar – vad gör politikerna?

Med Emma Wilén, utredare Roks, Lena Norberg, Uppsala tjejjour, Eva Diesen, forskare Stockholms universitet, Anna Norlén, Rädda Barnen, Åsa Witkowski, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Hanna Bergstedt (S), Agneta Luttrop (MP) och Penilla Gunther (KD).

Sexköpslagen – för eller emot?

Fredag 5 juli kl 14-16, Högskolan Gotland, sal D22.

Trots att den svenska modellen visat sig mest effektiv för att motarbeta prostitution och människohandel för sexuella ändamål, finns organisationer i Sverige som inte stödjer lagstiftningen. Hur är det möjligt? Roks bjuder in RFSL och RFSU till samtal.

Med Angela Beausang, Jenny Westerstrand, forskare Uppsala universitet, Miki Nagata, uppsökare Prostitutionsenheten Stockholms stad, Ulrika Westerlund, ordförande RFSL, Maria Andersson, generalsekreterare RFSU.

Moderator för samtliga Roks seminarier är journalisten och författaren Katarina Wennstam.

Roks finns på plats måndag-lördag och deltar gärna i paneler och seminarier!

Kontakta:
Anna Holmqvist, Roks pressekreterare
070-552 99 49
anna.holmqvist@roks.se

Bifogade filer

PDF-dokument